Další podstatná jména od slovesa Cercare

Share Button

ZÁKLADNÍ VÝZNAMY SLOVESA CERCARE:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: