Dokončení slovesa Finire

Share Button

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: