Dokončení slovesa Finire

Share Button

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: