Italsky tvořit / ustavit

Share Button

costituire – tvořit
costituire – ustavit
costituire – představovat
costituirsi – přiznat se
costituirsi – udat se
costitutivo – zakládající
costitutivo – zakladatel
costituto – prohlášení
costituto – oznámení
costituto – dohoda
costituto – úmluva
costitutore – ustavující
costitutore – zakladatel
costituzionale – ústavní
costituzionale – státoprávní
costituzionalismo – konstituční zřízení
costituzionalista – znalec ústavního práva
costituzionalita – ústavnost
costituzione – utvoření
costituzione – složení
costituzione – uspořádání
costituzione – stavba těla
costituzione – ústava
costituzione – založení
costo – náklad
costo – náklady
costo – výdaje
costo – vydání
costo – režie
costo – peněžní náklad

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině