Italsky tvořit / ustavit

Share Button

costituire – tvořit
costituire – ustavit
costituire – představovat
costituirsi – přiznat se
costituirsi – udat se
costitutivo – zakládající
costitutivo – zakladatel
costituto – prohlášení
costituto – oznámení
costituto – dohoda
costituto – úmluva
costitutore – ustavující
costitutore – zakladatel
costituzionale – ústavní
costituzionale – státoprávní
costituzionalismo – konstituční zřízení
costituzionalista – znalec ústavního práva
costituzionalita – ústavnost
costituzione – utvoření
costituzione – složení
costituzione – uspořádání
costituzione – stavba těla
costituzione – ústava
costituzione – založení
costo – náklad
costo – náklady
costo – výdaje
costo – vydání
costo – režie
costo – peněžní náklad

Informace na tomto webu jsou na pomezí fikce, románu anebo se jedná o články přeložené z italského jazyka – však jsme také na webu o italštině a činíme italštinu autentickou a přístupnou všem ! Případná shoda jmen ve vyprávění o italštině, je čistě náhodná. Pokud jste se v některém z příspěvků našli a dotklo se vás to, jste s největší pravděpodobností „un´idiota“ – tvar shodný pro mužský i ženský rod / idiot.