Doporučené učebnice

Share Button

Doporučené učebnice pro studium italské gramatiky, reálií:

Dr. Jarmila Janešová: Italština pro samouky; vyd.: Leda

prof. Sylva Hamplová: Normativní mluvnice; vyd.: Academia, nebo jiné

Doporučené tituly pro studium italských reálií a odborné italštiny pro historiky:

Storia degli ataliani; vyd.: Gius.Laterza & Figli

S výběrem dalších učebnic Vám pomůžu na svých hodinách italštiny. Jestliže Vás bude zajímat nějaký vymezený obor studia, prokonzultujeme téma spolu a zajistíme nejvhodnější titul doplňující vaše studium italštiny.