Učitel italštiny

Share Button

Ten kdo dobře učí italštinu, tedy nejenom pravidelně učí, ale nakonec naučí s výsledkem. S výsledkem se kterým je klient na velmi spokojen. Předpoklad talentovaného-snaživého žáka je velikou devizou. Jazyky nemusí studovat jen mladí lidé, ale naopak lidé starší, kde mladost nahradí píle a životní zkušenost.

Lektor italštiny Gustav Vigato

Učitel italštiny

Co je základní

Dobrý učitel italštiny umí pracovat tedy s klienty všech věkových kategorií a každému takovému člověku nabídne ze škály teorie i praxe italštiny něco jiného. Stávají se z nich partneři na dálku, nebo při osobních setkáních, kde jeden druhého obohacuje svou životní zkušeností a při této lektor ještě navíc předává znalosti z jazyka – jak z praktické, tak teoretické mluvnice italského jazyka.

Učitel italštiny po Skypu

Učitel italštiny po Skypu není nikdo jiný, než ten samý lektor, který s lidmi pracuje face to face. Je to člověk, který zná techniky nácviku mluvnice a jazyka v praxi. Zvládne pohotově vymýšlet dosti příkladů z praktické italštiny tak, aby tyto byly jasně demonstrující danou situaci v řeči a studující dostal názorné příklady jak si tyto osvojit pro vlastní potřebu.

Shrnutí: Italština, učitel, mentor/Učitelství, mentoring, tutoring italštiny a podnikání v překladech

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině