Luštění starých map, nákresů a rukopisů italskými filology o pevnostni Vyšehrad v Praze

Share Button

🔍🕵️‍♂️🗺️🏰🌟

V úžasném příběhu plném dobrodružství a tajemství 😃, italští filologové se vydali na cestu do minulosti, aby luštili záhadné záznamy a mapy starých stavitelských mistrů, kteří postavili pevnostní město Terezín 🗺️🏰. Díky vzácným fotografickým materiálům zapůjčeným SOA Litoměřice-Lovosice, jsme se dostali k unikátnímu pohledu do doby minulé 📸🧭.

Italština na Vyšehradě

Na první fotografii, o které máme poznámky, se objevují záhadná slova a fráze, které jsou pro nás nepochopitelné 😕. Italský slovník by nám pomohl s překladem slov jako „Batuardo“, „cortinna“, „faccia“, nebo „Muro secondo“. Bez znalosti italského jazyka je jejich význam zahalen tajemstvím 🕵️‍♂️🤔.

Druhá fotografie nám nabízí trochu jasnější pohled na záznamy 😊. Filologové zde odhalili pojmy jako „fondamenti“ (základy), „Ala fianco seg.“ (následující bok, bočnice) a další. Italská slova se však střídají s neznámými výrazy a opět se ocitáme před záhadou 📚🕵️‍♂️.

Na třetí fotografii se nám naskýtají záznamy týkající se „terra del fondamento“ (podloží základu) a „conti“ (výpočty, kalkulace). Čím blíže k jádru problematiky, tím větší složitost a mnohoznačnost 🤔.

Práce s fotografiemi

Čtvrtá fotografie přináší další výrazy jako „Per gli contraforti“ (ve věci nějaké obrany, obraného valu) a „Suma di tutta la …. delle muraglie“ (částka za celou… nevíme… zdi, zdivo). Jména jako „Alessio Wratislav“ a „Dionisio“ nás utvrzují v tom, že se jedná o staré dokumenty a záznamy 👴📝.

Tato práce je však pouze začátkem. Rozluštit staré mapy, nákresy a rukopisy vyžaduje obrovské množství času, znalostí a trpělivosti. Italští filologové jsou vážení odborníci, kteří dokážou odhalit a oživit minulost a pomoci nám lépe porozumět historii pevnostního města Terezín 🧩🔍🏛️.

Každý den, kdy jsou tyto vzácné dokumenty studovány a rozluštěny, nás posouvá blíže k pochopení minulosti a odkrývá nové informace o stavitelích, kteří pracovali na této ohromné pevnosti 📚🤓.

Filologové, kdo je víc?

Díky odvaze a oddanosti italských filologů je možné lépe pochopit historii a architekturu tohoto úžasného místa 🌟🏰.

Italský jazyk, také známý jako italiano, patří do rodiny románských jazyků a je přímým následovníkem latiny. Je úředním jazykem Itálie a je rozšířený i v dalších zemích, jako je San Marino, Vatikán, část Švýcarska (v oblasti Ticino a Graubünden), Slovinska (v některých regionech) a dalších komunit po celém světě. Italský jazyk má bohatou historii a kulturu, což jej činí fascinujícím studijním objektem.

Historie: Italština vznikla v období středověku (8. až 14. století) z rozvoje latiny, která se proměňovala a obohacovala o prvky z místních dialektů. Postupně se vyvinuly čtyři hlavní dialektické skupiny: severní (venetština, lombardština, piemontština), střední (tuscanština, florentština), jižní (sicilština, neapolská nářečí) a středoitalská (římská nářečí).

Italský pravopis

Fonologie a pravopis: Italská fonologie je relativně jednoduchá a pravopis je zpravidla fonetický, což znamená, že slova jsou většinou zapisována tak, jak se vyslovují. Italština používá písmena latinky, ale některá zvláštní písmena a diakritika (čárky a háčky) se používají k odlišení výslovnosti, např. „é“, „è“, „ì“, „ò“, „ù“.

Gramatika: Italská gramatika je podobná jiným románským jazykům. Skloňování podstatných jmen a přídavných jmen je rozličné podle rodu (mužský, ženský) a čísla (jednotné, množné). Zájmena a slovesa jsou ohýbána podle osoby, čísla, času a způsobu. Slovosled je obvykle SVO (subjekt – sloveso – předmět).

Slovní zásoba italštiny

Slovní zásoba: Italština má bohatou slovní zásobu, která byla ovlivněna latinskou, germánskou, řeckou a arabskou kulturou. Některá slova mají společný původ s dalšími románskými jazyky, jako je španělština, portugalština a francouzština. Mnoho slov v italštině má v angličtině i dalších jazycích stejné nebo podobné významy.

Význam: Italština má významnou roli v evropské kultuře a umění, neboť Itálie je známá svým bohatým dědictvím v oblasti literatury, hudby, malby a architektury. Italská kuchyně, móda a design jsou také světově proslulé. Protože je Itálie také oblíbeným turistickým cílem, znalost italštiny může být velmi užitečná.

Učení italštiny: Italština je krásný jazyk, který má romantickou a melodickou povahu. Mnoho lidí se rozhoduje učit se italštinu kvůli její kráse a jazykovému bohatství. Existuje mnoho jazykových kurzů, aplikací a online zdrojů, které vám mohou pomoci se naučit italsky a prozkoumat italskou kulturu a historii 🇮🇹📚🎶.

 

PS: materiály zapůjčeny od SOA Litoměřice-Lovosice

------------------------------------------------ MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)