Pokračování významů italského slovesa Arrivare…

Share Button

arrivare – udát se
arrivare a – docházet
arrivare navigando – doplout
arrivare qc agli orecchi di q – doslechnout se
arrivare zoppicado – dobelhat se
arrivato – přišel
arrivato – hotový
arrivato – došlý
arrivato – úspěšný
arrivederci – na shledanou
arrivederLa – na shledanou
arrivederti – na shledanou
arrivi – příjezdy vlaků
arrivismo – šplhounství
arrivismo – prospěchářství
arrivismo – kariérismus
arrivista – kariérista
arrivista – povýšenec

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině