Překlady odborných textů: ®

Share Button

Vyhotovujeme odborné překlady z/do němčiny ve všech oborech (chemie, technika, medicína, právo, společenské vědy) žádaných na českém trhu. Poskytujeme jak překlady všeobecné, tak odborné, ale nutno říci, že ujímá-li se jakéhokoliv překladu kvalitní odborník, může být poté každý překlad odborným, záleží totiž na kvalitě jeho provedení. Německé překlady bychom nepřímější cestou charakterizovali jako zástupce těchto oborů a směrů: překlady z/do němčiny manuálů k výrobkům a technických návodů ke strojům, překlady bezpečnostních listů, etiket a dokumentací.

Překlady němčiny

ODBORNÉ PŘEKLADY MEDICÍNSKÉ – CHEMIE

Poskytujeme odborné překlady ve všech oborech dostupných na českém trhu. Poskytujeme jak překlady všeobecné, tak odborné, ale nutno říci, že ujímá-li se jakéhokoliv překladu kvalitní odborník, může být poté každý překlad odborným, záleží totiž na kvalitě jeho provedení. Překlady angličtiny jsou mimo medicínské překlady a překlady z chemie, realizovány ve všech známých typologiích, tj. překlady ověřené, překlady technické (zejména ze stavebnictví, slabo a silnoproud, hutní výroba, lehký průmysl, automobilový průmysl).

Překlady angličtiny

PŘEKLADY ZE SLOVENSKÉHO JAZYKA

Široká oborová nabídka překladů slovenského jazyka, od: právních překladů (tedy překladů nesoucí právní informaci) až po překlady ze strojírenského či dřevozpracujícího průmyslu. U překladů ze slovenštiny, nebo do slovenského jazyka z jazyků: angličtina, němčina, polština, ruština, italština, je u nás v týmu vyčleněno celkem 6 slovenských překladatelů – specialistů v oboru filologie, nebo překladatelství. V rámci slovenského jazyka nabízíme tedy, jak klasické překlady, tak korektury textů, přičemž expresnost obou variant dosahuje maxima, kterou můžeme poskytnou i u jiných jazyků.

Překlady slovenštiny

PŘEKLADY DO ŠVÉDŠTINY OD RODILÝCH ŠVÉDŮ

Jedná se o překlady do švédštiny bez zprostředkovacích poplatků s jednou z nejlepších cen na trhu, se švédskými překlady/na normovanou stranu při kombinaci s češtinou. Při naplnění poštu 200 NS a výše jsme schopni garantovat právě tuto cenu. Upřesnění cen: 200 normostran – 350 Kč (dodání anglické výchozí verze), 100 normostran – 400 Kč (dodání anglické výchozí verze pro překlad do švédštiny).

Překlady švédštiny: normované strany

HOLANDSKÝ JAZYK

Tým akademických překladatelů čítá také 4 experty na holandský jazyk, filology, právníky a inženýry v technických oborech pro technické překlady. Naše kapacita pro překlady z/do holandštiny čítá 1000 NS měsíčně a jsme připraveni překládat i o víkendu. V oborech věnovaných holandskému překladu, a to jak aktivně či pasivně z jazyka, vládneme: 1) překladům listinných materiálů, 2) překladům právních smluv (smluv s právním obsahem), 3) překladům technických, 4) překladům ověřeným, 5) překladům lékařským – naše specializace se 4 znalci v oboru lékařství, 6) překladům z medicíny a faramacie („brožury“, manuály, vědecké studie), 7) překladům z veterinárního lékařství, 8) business překladům, 9) překladům webových stránek, resp. jeho novému přepisu dle pravidel SEO do holandského jazyka.

Překlady z/do holandštiny

PŘEKLADY Z RUŠTINY

Stoupající tendence překladů z ruštiny: Stoupající tendence překladů z ruského jazyka. Překlady z ruštiny od akademických rusistů na českém trhu zaznamenávají zvýšenou poptávku od 16. 6. 2011, kdy došlo k zacílení na technickou stránku překladatelské problematiky z titulu tématu i pojetí překladu, viz. softwarové překladatelské nástroje. Pozn.: Dobrý překladatel zvládne přeložit za 1 den z ruštiny do češtiny 6-15 normovaných stran textu.

Překlady z/do ruštiny

PŘEKLADY MANUÁLŮ DO FRANCOUZŠTINY

V následujícím psaní se budeme věnovat překladu manuálu do francouzského jazyka, resp. rozkladu na zdrojová slova a experimentální korektuře, resp. korektuře pro experimentální účely v rámci anglicko-francouzských překladů. Manuály překládáme do francouzského jazyka metodou rodilých mluvčí a provádíme taktéž tzv. původní korekturu, kterou obecně realizuje francouzský rodilý mluvčí.

Překlady z/do francouzštiny

 

------------------------------------------------

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Audio knihy v Italštině