Překlady odborných textů: ®

Share Button

Vyhotovujeme odborné překlady z/do němčiny ve všech oborech (chemie, technika, medicína, právo, společenské vědy) žádaných na českém trhu. Poskytujeme jak překlady všeobecné, tak odborné, ale nutno říci, že ujímá-li se jakéhokoliv překladu kvalitní odborník, může být poté každý překlad odborným, záleží totiž na kvalitě jeho provedení. Německé překlady bychom nepřímější cestou charakterizovali jako zástupce těchto oborů a směrů: překlady z/do němčiny manuálů k výrobkům a technických návodů ke strojům, překlady bezpečnostních listů, etiket a dokumentací.

Překlady němčiny

ODBORNÉ PŘEKLADY MEDICÍNSKÉ – CHEMIE

Poskytujeme odborné překlady ve všech oborech dostupných na českém trhu. Poskytujeme jak překlady všeobecné, tak odborné, ale nutno říci, že ujímá-li se jakéhokoliv překladu kvalitní odborník, může být poté každý překlad odborným, záleží totiž na kvalitě jeho provedení. Překlady angličtiny jsou mimo medicínské překlady a překlady z chemie, realizovány ve všech známých typologiích, tj. překlady ověřené, překlady technické (zejména ze stavebnictví, slabo a silnoproud, hutní výroba, lehký průmysl, automobilový průmysl).

Překlady angličtiny

PŘEKLADY ZE SLOVENSKÉHO JAZYKA

Široká oborová nabídka překladů slovenského jazyka, od: právních překladů (tedy překladů nesoucí právní informaci) až po překlady ze strojírenského či dřevozpracujícího průmyslu. U překladů ze slovenštiny, nebo do slovenského jazyka z jazyků: angličtina, němčina, polština, ruština, italština, je u nás v týmu vyčleněno celkem 6 slovenských překladatelů – specialistů v oboru filologie, nebo překladatelství. V rámci slovenského jazyka nabízíme tedy, jak klasické překlady, tak korektury textů, přičemž expresnost obou variant dosahuje maxima, kterou můžeme poskytnou i u jiných jazyků.

Překlady slovenštiny

PŘEKLADY DO ŠVÉDŠTINY OD RODILÝCH ŠVÉDŮ

Jedná se o překlady do švédštiny bez zprostředkovacích poplatků s jednou z nejlepších cen na trhu, se švédskými překlady/na normovanou stranu při kombinaci s češtinou. Při naplnění poštu 200 NS a výše jsme schopni garantovat právě tuto cenu. Upřesnění cen: 200 normostran – 350 Kč (dodání anglické výchozí verze), 100 normostran – 400 Kč (dodání anglické výchozí verze pro překlad do švédštiny).

Překlady švédštiny: normované strany

HOLANDSKÝ JAZYK

Tým akademických překladatelů čítá také 4 experty na holandský jazyk, filology, právníky a inženýry v technických oborech pro technické překlady. Naše kapacita pro překlady z/do holandštiny čítá 1000 NS měsíčně a jsme připraveni překládat i o víkendu. V oborech věnovaných holandskému překladu, a to jak aktivně či pasivně z jazyka, vládneme: 1) překladům listinných materiálů, 2) překladům právních smluv (smluv s právním obsahem), 3) překladům technických, 4) překladům ověřeným, 5) překladům lékařským – naše specializace se 4 znalci v oboru lékařství, 6) překladům z medicíny a faramacie („brožury“, manuály, vědecké studie), 7) překladům z veterinárního lékařství, 8) business překladům, 9) překladům webových stránek, resp. jeho novému přepisu dle pravidel SEO do holandského jazyka.

Překlady z/do holandštiny

PŘEKLADY Z RUŠTINY

Stoupající tendence překladů z ruštiny: Stoupající tendence překladů z ruského jazyka. Překlady z ruštiny od akademických rusistů na českém trhu zaznamenávají zvýšenou poptávku od 16. 6. 2011, kdy došlo k zacílení na technickou stránku překladatelské problematiky z titulu tématu i pojetí překladu, viz. softwarové překladatelské nástroje. Pozn.: Dobrý překladatel zvládne přeložit za 1 den z ruštiny do češtiny 6-15 normovaných stran textu.

Překlady z/do ruštiny

PŘEKLADY MANUÁLŮ DO FRANCOUZŠTINY

V následujícím psaní se budeme věnovat překladu manuálu do francouzského jazyka, resp. rozkladu na zdrojová slova a experimentální korektuře, resp. korektuře pro experimentální účely v rámci anglicko-francouzských překladů. Manuály překládáme do francouzského jazyka metodou rodilých mluvčí a provádíme taktéž tzv. původní korekturu, kterou obecně realizuje francouzský rodilý mluvčí.

Překlady z/do francouzštiny

 


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině