Přehled spojek v italském jazyce

Share Button

Italské spojky.

Spojky v italštině – větné členy, které spojují… 🙂

Spojky se dělí na:

1. Italské spojky jednoduché 🙂

e, né, o, ma, come, però, che, se, quando, mentre

2. Italské spojky složené 🙂

acciocché, affinché aby allorché, allorquando –  tehdy, když
ancorché – ačkoli, i když
anziché – spíše než
benché – ačkoli
bensì – nybrž
neppure – (ani) ne
nonché – nejen že
nondimeno presto oppure, ossia – (a) nebo
perciò – proto
perché – protože, aby
poiché – ponevadž
senza che – aniz
solo che – jenže
stante che – jelikož
tanto che – takže
tranne che – ledaže
una volta – jakmile
visto che – vzhledem k tomu, že

Skype lekce italštiny: gustav.vigato


------------------------------------------------