Sloveso Passare: frazeologie / příklady užití

Share Button

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: