Sloveso Trovare

Share Button

Sloveso „trovare“ je v italském jazyce velmi užitečné a může být přeloženo jako „najít“, „nalézt“ nebo „považovat“. Zde je analýza různých kontextů a výrazů, ve kterých se může sloveso „trovare“ objevit:

 1. Najít nebo Nalézt: Základní význam slovesa, odkazuje na objevení něčeho, co bylo ztraceno nebo hledáno.

  • Příklad: Ho trovato le chiavi che avevo perso. 🗝️ – „Našel jsem klíče, které jsem ztratil.“
 2. Považovat nebo Myslet si: Může být použito k vyjádření osobního názoru nebo pocitu.

  • Příklad: Trovo che questo libro sia interessante. 📚 – „Myslím si, že tato kniha je zajímavá.“
 3. Náhodně Nalezeno: Odkazuje na náhodné objevení něčeho.

  • Příklad: Ho trovato un vecchio amico per strada. 🚶‍♂️ – „Náhodou jsem na ulici potkal starého přítele.“
 4. Být v Určitém Stavu nebo Situaci: Používá se k popisu fyzického stavu nebo situace, ve které se osoba nebo věc nachází.

  • Příklad: Mi trovo bene in questa città. 🏙️ – „Cítím se dobře v tomto městě.“
 5. Dostat se nebo Přijít na Místo: Ve smyslu dosažení určitého místa.

  • Příklad: Come si trova la tua casa? 🏠 – „Jak se dostanu k tvému domu?“
 6. Setkat se: Používá se také ve smyslu setkání s někým.

  • Příklad: Ci troviamo al caffè alle 10. ☕ – „Setkáme se v kavárně v 10.“
 7. Použití v Idiomatice: Sloveso „trovare“ se také často vyskytuje v idiomatice, jako např. „trovarsi a proprio agio“ (cítit se v pohodlí) nebo „trovare un compromesso“ (najít kompromis).

Toto sloveso je velmi rozmanité a může být použito ve mnoha různých kontextech a situacích. Porozumění jeho různým významům a použití může být klíčové pro efektivní komunikaci v italském jazyce.

ČAS PŘÍTOMNÝ SLOVESA TROVARE:

io trovo
tu trovi
lui trova
noi troviamo
voi trovate
loro trovano

MINULÝ ČAS SLOŽENÝ:

io ho trovato
tu hai trovato
lui ha trovato
noi abbiamo trovato
voi avete trovato
loro hanno trovato

IMPERFEKTUM:

io trovavo
tu trovavi
lui trovava
noi trovavamo
voi trovavate
loro trovavano

PŘEDMINULÝ SLOŽENÝ:

io avevo trovato
tu avevi trovato
lui aveva trovato
noi avevamo trovato
voi avevate trovato
loro avevano trovato

DALŠÍ TVARY SLOVESA TROVARE:


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.