Italské počty…

Share Button

U počítání v překladech, rozlišujeme počítání na normované strany (to je nejčastější metoda). Více mezinárodní metoda, je počítání na zdrojová slova. U ověřených překladů, pak počítáme počty stran, počty razítek a doložek.

ITALSKÁ MATEMATIKA:

Násobit –

Co se pak týká výpočtu stran v překladech, nebo účtování za ověřené překlady, si já, se základní matematiou a kalkulačkou vystačím. Dělit mě stačí vyšší čísla pomocí kalkulátoru v mobilu – tlačítková Nokie, anebo prostě malá číslav vypočítám z hlavy (malá násobilka) anebo to odhadnu.

Co odhaduju:

počty normovaných stran u fotografií dokumentů (lékařské zprávy, hlavně…)
odhaduju také počet stran do 2. tj. vezmu zdrojový počet a přičtu 20 % a navrhnu cenu za překlad.

Samotný překladatel (italského jazyka), pak počítá své přeložené nebo přijaté stran, tj. výchozí anebo ty zdrojové, které přijal v textu pro překlad. Např. česko-italský překlad (počítání českých stran).

Je pro něj tedy důležité, aby obdržel informaci, které strany počítat. Norma pro stranu, činí 1800 úhozů (tj. znaků vč. mezer), méně častěji 1600 znaků bez mezer a ještě méně častěji 1500 znaků bez mezer – jen u takových poťouchlých a já bych řekl, trošku vyčůraných překladatelů (Rusáci, Němci, Italové, Poláci apod… 😀 ).

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.