Italská zájmena, příslovce, přídavná jména

Share Button

Italská zájmena, příslovce, přídavná jména. NESSUNO, (bello, buono, quello). Nessuno ne vuznamu NIKDO, NIKOHO se tvarove nemenÍ: Non c’è nessuno. Non cerco nessuno. Predchazi-li nessuno pred slovesem zaporova castice NON odpada, Nessuno parte. Ve vyznamu ZADNY ma koncovky shodne s neurcitym clenem a nema mnozne číslo: Nessun ragazzo, nessun uomo, nessuno studente, nessuna donna, nessun’italiana, Non parlo nessuna lingua straniera (chova se stejne jako pridavne jmeno bello, buono a zajmeno quello – pokud stoji az za podstatnym jmenem maji pravidelne tvary).

JAK FUNGUJÍ ITALSKÁ PŘÍSLOVCE V PŘEKLADU / NYNÍ POPÍŠEM FUNKCI PŘEKLADOVÁ ZÁJMENA

Italská zájmena, příslovce, přídavná jména. BUONO – v podstaveni pred podtstatnym jmenem se v jednotnem cisle chova jako clen neurcity: un buon commercio, un buon autore, un buono studente, una buona macchina, una buon’atrice. * v postaveni za podstatnym jmenem a v mnoznem cisle ma pravidelne tvary: buono, buona, buoni, buone (un commercio buono, buoni commerci, un’atrice buona).

 

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Leave a comment