Významy italského slovesa rimanere

Share Button

Význam slovesa „rimanere“ 🏠

Sloveso „rimanere“ v italštině znamená zůstat, setrvat, nebo zbývat.

Morfologická analýza 📝

„Rimanere“ je nepravidelné sloveso třetí konjugace. Zde je časování v přítomném čase:

Vývoj z latiny 🏛️

Sloveso „rimanere“ má svůj původ v latinském slově „remanēre,“ což také znamená zůstat nebo setrvat. Latinské slovo je kombinací předpony „re-“ (zase, znovu) a slova „manēre“ (zůstat).

Toto spojení se postupně vyvinulo v románských jazycích, včetně italštiny, kde se stalo slovesem „rimanere.“

Závěr 🌅

Italské sloveso „rimanere“ odkazuje na myšlenku setrvání nebo zůstávání na místě nebo v určitém stavu. Jeho nepravidelné časování a historie, která sahá až k latinským kořenům, odhaluje hlubší aspekty italského jazyka a kultury. Slovo se zachovalo a vyvinulo, aby se stalo důležitou součástí moderního italského slovníku, a používá se v mnoha různých kontextech a výrazech. 🌲

 

Další významy italského slovesa Rimanere:

------------------------------------------------

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Audio knihy v Italštině