Významy italského slovesa rimanere

Share Button

Další významy italského slovesa Rimanere:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: