Další významy italského slovesa Rimanere

Share Button

rimanere – ustat
rimanere in asso – octnout se na holičkách
rimanere in asso – být v koncích
rimanere in asso – nevědět,jak dál
rimanere incinta – otěhotnět
rimanere solo – osamět
rimanersi – zdržet se
rimanersi – zůstat
rimanersi – pobýt kde
rimanga – zůstaňte

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: