Tvarosloví Preparare, díl II.

Share Button

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: