Jak firemní lekce italštiny Liberec probíhá

Share Button

Kdo je lektorem kurzu:

Lektorem kurzu je lektor Gustav Vigato.

Jak kurz italštiny bude probíhat:

Kurz je veden lehce zábavnou formou a bude kurzem, na kterém všichni bez výjimky začnou velmi brzy hovořit italsky. Metodika výuky je směsí praktické italštiny a potřebné gramatiky, avšak podávané ve srozumitelných souvislostech.

Jak dlouho lekce italštiny trvá:

Firemní lekce italštiny trvá 60, 90, nebo 120 minut. Záleží na počtu účastníků a na rychlosti, se kterou chceme jazyk zvládnout. Vyšší intenzita lekcí a samozřejmě pravidelné studium mezi lekcemi zaručí praktické zvládnutí italského jazyka za několik málo měsíců.

Potřebujete-li informace o firemní výuce mezi Liberci, v Praze anebo někde na trase na telefonu, kontaktujte mě na tel: 608 666 582

 

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: