Předpony a přípony v italštině – pokračování

Share Button
  1. Kombinace předpon a přípon: V italštině může docházet k kombinaci předpon a přípon pro vytvoření slov s ještě specifičtějším významem. Tato kombinace umožňuje jemnější rozlišení a vyjadřování různých aspektů slova. Například:
  • „Ri-“ (opakovaně) se často kombinuje s příponou „-are“ pro tvorbu sloves, která vyjadřují opakující se činnosti. Například „ridare“ (opět dát), což znamená dát něco znovu.
  • „Sotto-“ (pod) může být kombinováno s příponou „-ino“ pro tvorbu přídavných jmen s významem „malý“ nebo „podřadný“. Například „sottolinguistico“ (podřadný jazykový).
  1. Nepravidelnosti v tvarování: Stejně jako v jiných jazycích existují i v italštině některé nepravidelnosti v tvarování slov pomocí předpon a přípon. Některá slova mohou mít nepravidelné tvary nebo změny ve výslovnosti v závislosti na kořeni slova. Je důležité se s těmito nepravidelnostmi seznámit a naučit se je správně používat.
  2. Přizpůsobení se gramatickým pravidlům: Předpony a přípony se často přizpůsobují gramatickým pravidlům italského jazyka. To znamená, že se mohou měnit v závislosti na rodu, čísle a pádu slova, ke kterému jsou připojovány. Například, přípony podstatných jmen se často mění v závislosti na rodě a čísle. Je důležité správně používat a tvarovat předpony a přípony v souladu s gramatickými pravidly.
  3. Vliv latiny: Italština má bohatou historii a významný vliv latiny. Některé předpony a přípony jsou přímým důsledkem tohoto vlivu. Při studiu italštiny je užitečné mít základní znalosti latiny, protože to může pomoci porozumět a používat některé předpony a přípony.

Tvorba slov pomocí předpon a přípon je důležitým aspektem italské morfologie. Tímto způsobem lze vytvářet nová slova, upravovat význam stávajících slov a přizpůsobovat je různým kontextům. Správné použití předpon a přípon je nezbytné pro rozvoj slovní zásoby a schopnost tvorby slov v italštině. Studium těchto morfologických prvků vám umožní lépe porozumět struktuře slov v italštině a efektivněji se vyjadřovat v tomto jazyce. ZAČÁTEK ČLÁNKU.

------------------------------------------------

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)