Sloveso Aprire

Share Button

Význam slovesa „aprire“ 🚪

Sloveso „aprire“ v italštině znamená otevřít.

Morfologická analýza ✏️

„Aprire“ je nepravidelné sloveso třetí konjugace. Následující je jeho časování v přítomném čase:

Vývoj z latiny 🏰

Sloveso „aprire“ pochází z latinského slova „aperīre,“ které také znamená otevřít. Latinský kořen může být spojen s myšlenkou odhalení nebo odstranění překážky.

Toto spojení se postupem času vyvinulo v románských jazycích, včetně italštiny, kde se stalo slovesem „aprire.“

Závěr 🌼

Italské sloveso „aprire“ je nejen nepravidelné a dynamické, ale také má zajímavou etymologii, která odkazuje na myšlenku otevření nebo odhalení. Toto sloveso se používá v běžných konverzacích, stejně jako ve složitějších textech, a je nezbytnou součástí italského jazyka. Jeho význam a použití může být doslovné (otevření dveří) nebo přenesené (otevření myšlenky nebo příležitosti). 🌟

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)