Sloveso Passare – frazeologie, slovní spojení

Share Button
 1. Rychlý krok: „A passo veloce“ znamená „rychlým krokem.“

  • Příklad: Si avvicinò a passo veloce, ansioso di vedere chi era. 🏃
 2. Těžkopádně: „Camminare con passo pesante“ se vztahuje na těžkopádný způsob chůze.

  • Příklad: Dopo una lunga giornata di lavoro, camminava con passo pesante verso casa. 🚶‍♂️
 3. Opatrné kroky: „I passi prudenti“ odkazuje na opatrné a uvážlivé kroky.

  • Příklad: Con passi prudenti, si avvicinò all’animale selvatico. 🐾
 4. Zvolnit krok: „Rallentare il passo“ znamená zpomalit tempo chůze nebo pohybu.

  • Příklad: Ho dovuto rallentare il passo per permettere al mio amico di raggiungermi. 🚶
 5. Prohlédnout, přezkoumat: „Passare in rassegna qc“ znamená prohlédnout, přezkoumat nebo zkontrolovat něco.

  • Příklad: Il generale ha fatto passare in rassegna le truppe. 🔍
 6. Chodit sem a tam: „Passare e ripassare per qc“ odkazuje na chůzi sem a tam přes určité místo nebo po určité trase.

  • Příklad: I bambini continuavano a passare e ripassare per il corridoio, giocando. 🎡
 7. Projet/přejít na červenou: „Passare col rosso“ znamená jet nebo přejít přes červenou světelnou signalizaci.

  • Příklad: Ha rischiato un incidente per aver passato col rosso. 🚦

Tyto příklady představují širokou škálu významů a využití slovesa „passare“ v italském jazyce. Různé kontexty a příklady ukazují, jak je toto sloveso důležité a flexibilní ve svém významu a použití. Studium těchto příkladů a kontextů může být velmi užitečné pro studenty italštiny na všech úrovních.


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině