Italský technický slovník

Share Button

Italské technické slovníky překladatele. Překladatel a jeho pomocníci.

Co je to italský technický slovník

Antonín Radvanovský: Italsko-český technický slovník.

Antonín Radvanovský: Italsko-český technický slovník.

Italský technický slovník, nebo-li italsko/český technický slovník je rozsáhlou lexikografickou příručkou překladatele. Jedná se o odborné dílo autora Antonína Radvanovského v již několikátém, přepracovaném vydání.

Dnes mimo jiné existují na trhu jeho různé obměny a varianty a to jak z nových, tak starších vydání, prodávaných třeba i jako použité příručky.

Jaké technické italsko-české slovníky existují

Co se vůbec dalších odborných slovníků týká, je možno zmínit nadále také Italsko-český slovník hospodářský, Italsko-český slovník právní, dnes Italsko-český slovník ekonomický a obchodní slovník.

Samotnému překladateli se avšak nejlépe pracuje se slovníky elektronickými – rychleji se v nich totiž hledá a svižně pracující překladatel tuto přednost velmi ocení a posléze se i vyšší investice velmi rychle vrátí v naspořeném čase.

Elektronické slovníky mají navíc tu vlastnost, že se do nich dá slovní zásoba přidávat – tedy slovní zásoba, kterou překladatel při své bohaté překladatelské činnosti zcela jistě za čas vygeneruje. Takovou slovní zásobu, která není obsahem žádného slovníku.