Italské slovesné třídy

Share Button

Italská slovesa a tzv. slovesné třídy. Dělení italských sloves dle slovesných tříd:

Slovesa 1. slovesné třídy

Slovesa 2. slovesné třídy

Slovesa 3. slovesné třídy

Italština- praktický výtah o jazyce
Infinitivní předložkové vazby v italštině
Postavení přídavného jména v italštině
Přehled spojek v italském jazyce
Italské slovesné třídy
Italské Ne
Další italská slovesa
Italské „dělat“