Složeniny se slovesem stare

Share Button

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: