Složeniny se slovesem stare

Share Button

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: