Zájmena upřesňující místo

Share Button
 1. Zájmena upřesňující místo: V italštině existují zájmena, která slouží k upřesnění místa nebo směru. Tato zájmena se často používají ve spojení s předložkami a označují polohu nebo směr vzhledem k určitému místu. Například:
 • Qui (zde) – blízko mluvčího
 • Lì (tam) – blízko posluchače
 • Da qualche parte (někde) – v neznámém místě
 1. Příslovce času: Italština má širokou škálu příslovcí času, která vyjadřují časovou perspektivu událostí. Příslovce času se používají k vyjádření času nebo frekvence určitého děje. Mezi nejběžnější příslovce času patří:
 • Oggi (dnes)
 • Domani (zítra)
 • Sempre (vždy)
 • Spesso (často)
 1. Zkrácené tvary: V italštině se často používají zkrácené tvary slov ve spojení s určitými předložkami nebo v běžné mluvě. Tyto zkrácené tvary se vytvářejí ořezáním nebo sloučením slov, čímž se usnadňuje výslovnost a komunikace. Například:
 • Di + il = Del (od)
 • In + il = Nel (v)
 • Mi + è = Mi è (je mi)
 1. Konjunkce: Konjunkce v italštině se používají k propojení vět, frází nebo slov ve větě. Konjunkce slouží k vyjádření vztahu mezi jednotlivými částmi věty. Mezi nejběžnější konjunkce v italštině patří:
 • E (a) – vyjadřuje spojení nebo souhlas
 • Ma (ale) – vyjadřuje kontrast nebo výjimku
 • Perché (protože) – vyjadřuje příčinu nebo důvod
 1. Adverbiální fráze: Adverbiální fráze v italštině se skládají z příslovce a předložky a slouží k vyjádření místa, času, způsobu nebo příčiny. Adverbiální fráze přesně popisují okolnosti události ve větě. Například:
 • In alto (nahoru) – vyjadřuje místo
 • Di mattina (ráno) – vyjadřuje čas
 • A piedi (pěšky) – vyjadřuje způsob

Studium morfologie slov v italštině vám umožní lépe porozumět jazykovým strukturám a používat italštinu s větší jistotou. Správné ovládání morfologických prvků v italštině vám umožní efektivně komunikovat a vyjadřovat své myšlenky v italském jazyce.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)