Předpony a přípony v italštině: Klíčové nástroje tvorby slov

Share Button

V italštině jsou předpony a přípony důležitými nástroji pro tvorbu nových slov a obohacení slovní zásoby. Tyto morfologické prvky umožňují měnit význam a gramatické vlastnosti slov a přizpůsobit je různým kontextům. Předpony se přidávají před kořen slova, zatímco přípony se připojují na konec slova. Studium předpon a přípon je důležité pro rozšíření slovní zásoby a porozumění struktuře slov v italštině.

 1. Předpony: Předpony se v italštině často používají ke změně významu slova. Přidáním předpony se může změnit časování, způsob, místo nebo další aspekty slova. Například:
  • Sotto“ (pod) se používá k vyjádření nízkého postavení nebo polohy, například „sotto terra“ (pod zemí).
  • „Pre“ (před) vyjadřuje předcházení nebo předběžnou fázi, například „preparare“ (připravit) nebo „prevedere“ (předvídat).
  • In“ (do) se používá k vyjádření vstupu nebo proniknutí do určitého prostoru, například „iniziare“ (začít) nebo „infiltrarsi“ (infiltrujte se).
 2. Přípony: Přípony v italštině se připojují na konec slova a mění jeho gramatické vlastnosti. Přípony se často používají ke tvorbě sloves, podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen. Například:
  • „-are“ je přípona, která se často používá pro tvorbu sloves v 1. osobě jednotného čísla, například „parlare“ (mluvit).
  • -zione“ je přípona pro tvorbu podstatných jmen ženského rodu, například „nazione“ (národ).
  • „-ino“ je přípona pro tvorbu přídavných jmen mužského rodu, například „piccolino“ (malinký).

Použití předpon a přípon ve slovotvorbě umožňuje rozšiřování slovní zásoby a vyjadřování nových konceptů a významů. Kromě toho přispívají ke zvýšení flexibility jazyka a umožňují přizpůsobování slov různým kontextům a gramatickým strukturám. Znalost předpon a přípon je klíčová pro porozumění italskému jazyku a schopnost tvorby slov v různých situacích.

Je zajímavé sledovat, jak jednoduché změny pomocí předpon a přípon mohou ovlivnit význam a využití slov v italštině. Předpony a přípony jsou klíčovými nástroji pro tvorbu slov a rozšíření slovní zásoby jazyka. Jejich použití umožňuje vytvářet nová slova a přizpůsobovat jazyk měnícím se potřebám a kontextům. POKRAČOVÁNÍ ZDE:

------------------------------------------------

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)