Slovesa, Gramatika…

Kompletní a nejkompletnější časování slovesa Parlare

Share Button

Více už nikde nenajdete: Kompletní časování slovesa Parlare – pasivní forma Kompletní časování slovesa Parlare – zvratná forma Kompletní časování slovesa Parlare v oznamovacím způsobu

Signorina Noia / Gianluca Grignani – Mrs. Noia

Share Button

Výklad a tvarosloví slovesa Correre

Share Button

correre – běžet correre – běhat correre – utíkat correre – pádit correre – pelášit correre – projít correre a prendere – odběhnout si pro correre ai ripari – snažit se co napravit correre ai ripari – snažit se co odčinit correre ai ripari – hledat východisko correre in avanti – nadbíhat correre l’alea – […]

Výklad a tvarosloví slovesa Uscire

Share Button

uscire – vyjít uscire – chodit ven uscire – vycházet uscire – jít uscire – vyjet uscire – ústit uscire – unikat uscire a cavallo – vyjet si na koni uscire con una ragazza – chodit s děvčetem uscire da – pocházet z uscire da – vyváznout uscire dal guscio – líhnout se uscire dal […]

Výklad a tvarosloví slovesa Sentire

Share Button

sentire – slyšet sentire – cítit sentire – pocítit sentire – vnímat sentire – čichat sentire – cit sentire – dostavit se sentire – názor sentire – ozvat se sentire – pocit sentire – projevit se Výklad a tvarosloví slovesa Sentire – pokračování

Výklad a tvarosloví slovesa Ascoltare

Share Button

ascoltare – poslouchat ascoltare – naslouchat ascoltare – navštěvovat ascoltare – vyslyšet ascoltate – posloucháte ascoltate – poslouchejte ascoltatore – posluchač ascoltatore – naslouchač ascoltazione – naslouchání ascoltazione – auskultace ascolti – poslouchejte ascolto – poslech

Sloveso Credere: významy / tvarosloví

Share Button

credere – domnívat se credere – věřit credere – myslit credere – považovat credere – mínění credere – doměnka credere – víra credersi – považovat se credersi – připadat si credibile – uvěřitelný credibile – věrohodný credibilita – věrohodnost credibilita – hodnověrnost creditizio – kreditní credito – kredit credito – důvěra creditorio – úvěrový credo […]

Významy italského slovesa Sedere / Sedersi

Share Button

sedere – sedět sedere – zadnice sedere – ležet sedere – nacházet se sedere – zadní část těla sedere – zadek sedere a scranna – povyšovat se na soudce sedere a scranna – osobovat si právo soudit sederino – zadnička sederino – prdýlka sedersi – hačnout si sedersi – sednout si sedersi – posadit se […]