Srovnání italštiny a albánštiny ® – české holky se provdádají za Italy

Share Button

Italština a albánština: kdo albánštinu v životě neslyšel a hovoří alespoň průměrně italsky, takový člověk když Albánii navštíví, ihned pochopí o čem je řeč. Důvody jsou nejenom jazykové, ale také politické, hospodářské, geografické a třeba i technologické.

JAK MOC ITALSKY MLUVÍ ALBÁNCI

K důvodům jazykových bych jen uvedl, že Albánci mluví italštinou velmi dobře. Jejich počet je až šokující! Albánština jako jazyk indoevropský v sobě však dosti lexikálních důkazů historické a geografické blízkosti obou národů. Dnes je situace ale ještě trošku jiná. Možnost navštívit Itálii v poslední dekádě politických změn a naopak možnost navštívit Albánii Italy, společně s rozvojem technologií a konkrétně satelitního vysílání, k jehož rozmachu došlo již během let 80tých si troufám říci, že je Albánie italskou jazykovou velmocí.

MLUVÍ LÉPE ITALSKY ČEŠI NEBO ALBÁNCI?

Z mladých lidí vám jen málo, kdo poví, že italsky nemluví. V Tiraně ale i v dalších městech je to číslo opravdu dech vyrážející. Ne všichni ovládají albánštinu na gramaticky skvělé úrovni – srovnávám i psanou úroveň, jako možnost vidět i současnou elektronickou korespondenci Albánských krajanů – ale situace není o mnoho odlišná jako když se například člověk nachází ve švýcarském Luganu, kde všichni mluví italsky.

EMIGROVAT Z ITÁLIE DO ALBÁNIE?

Celkové číslo italských mluvčí osobně odhaduji (a to zde není rozebírán počet původních italských emigrantů ve všech Amerikách a mluvčí původních i nepůvodních v dalších státech Evropy) počet mluvčích italštiny na 120 000 000. Myslím, že by měl být opraven i statistický údaj ve Wikipedii, ta přeci také zmiňuje všechny mluvčí anličtiny (i ty indické, i ty neamerické…).

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.