Gerundium a jeho překlad z/do italštiny

Share Button

Gerundio presente (přechodník přítomný), tvoří se přidáním koncovky ke kmeni slovesa: – ando, – endo

Přehled tříd pro kterou jakou koncovku (abyste věděli, kterou přidat, ke kterému slovesu):

– nepravidelná slovesa tvoří gerundio většinou pravidelně: avendo,
essendo, andando, sapendo

VÝJIMKY KTERÉ POTVRZUJÍ PRAVIDLO: 

· Fare – facendo
· dire – dicendo
· condurre – conducendo
· trarre – traendo
· porre – ponendo
· bere – bevendo

JAK SE TO CELÉ PAK PŘEKLÁDÁ

a) z italštiny do češtiny:

1. Musíte ve větě najít tvar gerundia: L’ha detto a lui sorridendo.

2. Musíte ve větě najít tvar významového slovesa a zjistím v jakém je čase, osobě a čísle: L‘ha detto a lui sorridendo.
ha detto – 3. osoba, singulár, passato prossimo

3. Přeložíte gerundium ve stejném čase, osobě a čísle jako má významové sloveso a zasadíte
do věty: překlad proběhne vedlejší větou:

· časovou (někdy důvodovou): L‘ha detto alla ragazza sorridendo. Když se usmíval, řekl (říkal) mu to.

· přípustkovou, je-li před gerundiem pur: Pur sorridendo l’ha detto a lui. I když se usmíval, řekl (říkal) mu to. Překlad souřadným souvětím se spojkou „a“: L‘ha detto a lui sorridendo. Usmíval se a řekl (říkal) mu to. Někdy možný překlad příslovečným určením (způsob): L‘ha detto a lui sorridendo. Řekl mu to s úsměvem.

b) z češtiny do italštiny

1. Podíváte se na české souvětí a zjistíte, zda v něm mají slovesa stejný čas, osobu a číslo;

2. Je-li tato podmínka splněna, můžete použít gerundium pro překlad české vedlejší věty:

· časové: Až pojedu do Prahy, budu si číst knihu. Andando a Praga leggerò il libro.

· přípustkové: I když jsem se nebavil, zůstal jsem tam. Pur non divertendomi, sono rimasto lí. Anebo pro překlad jedné z vět souřadně spojených spojkou „a“: Zdravím vás a přeji vám pěkné Vánoce. Salutandovi vi auguro un buon Natale.

URČITĚ SI ZAPAMATUJTE NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. Oba děje ve větě se musí vztahovat ke identickému podmětu – zachováme při překladu gerundia stejnou osobu a číslo, jako má významové sloveso!

2. Gerundium přítomné vyjadřuje současnost dějů v různých časech – zachováme při překladu gerundia stejný čas, jako má významové sloveso!

3. Je-li v té větě, kterou zkracujeme gerundiem i nějaké zájmeno nepřízvučné či zvratné, připojuje se za tvar gerundia:

I když jsem se nebavil, zůstal jsem tam. Pur non divertendomi, sono rimasto lí.

Zdravím vás a přeji vám pěkné Vánoce. Salutandovi vi auguro un buon Natale.

……………………………………….

© Učitel italštiny 2018, © mluvnice italštiny Hamplová

------------------------------------------------ MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.