Gerundium a jeho překlad z/do italštiny

Share Button

Gerundio presente (přechodník přítomný), tvoří se přidáním koncovky ke kmeni slovesa: – ando, – endo

Přehled tříd pro kterou jakou koncovku (abyste věděli, kterou přidat, ke kterému slovesu):

– nepravidelná slovesa tvoří gerundio většinou pravidelně: avendo,
essendo, andando, sapendo

VÝJIMKY KTERÉ POTVRZUJÍ PRAVIDLO: 

· Fare – facendo
· dire – dicendo
· condurre – conducendo
· trarre – traendo
· porre – ponendo
· bere – bevendo

JAK SE TO CELÉ PAK PŘEKLÁDÁ

a) z italštiny do češtiny:

1. Musíte ve větě najít tvar gerundia: L’ha detto a lui sorridendo.

2. Musíte ve větě najít tvar významového slovesa a zjistím v jakém je čase, osobě a čísle: L‘ha detto a lui sorridendo.
ha detto – 3. osoba, singulár, passato prossimo

3. Přeložíte gerundium ve stejném čase, osobě a čísle jako má významové sloveso a zasadíte
do věty: překlad proběhne vedlejší větou:

· časovou (někdy důvodovou): L‘ha detto alla ragazza sorridendo. Když se usmíval, řekl (říkal) mu to.

· přípustkovou, je-li před gerundiem pur: Pur sorridendo l’ha detto a lui. I když se usmíval, řekl (říkal) mu to. Překlad souřadným souvětím se spojkou „a“: L‘ha detto a lui sorridendo. Usmíval se a řekl (říkal) mu to. Někdy možný překlad příslovečným určením (způsob): L‘ha detto a lui sorridendo. Řekl mu to s úsměvem.

b) z češtiny do italštiny

1. Podíváte se na české souvětí a zjistíte, zda v něm mají slovesa stejný čas, osobu a číslo;

2. Je-li tato podmínka splněna, můžete použít gerundium pro překlad české vedlejší věty:

· časové: Až pojedu do Prahy, budu si číst knihu. Andando a Praga leggerò il libro.

· přípustkové: I když jsem se nebavil, zůstal jsem tam. Pur non divertendomi, sono rimasto lí. Anebo pro překlad jedné z vět souřadně spojených spojkou „a“: Zdravím vás a přeji vám pěkné Vánoce. Salutandovi vi auguro un buon Natale.

URČITĚ SI ZAPAMATUJTE NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. Oba děje ve větě se musí vztahovat ke identickému podmětu – zachováme při překladu gerundia stejnou osobu a číslo, jako má významové sloveso!

2. Gerundium přítomné vyjadřuje současnost dějů v různých časech – zachováme při překladu gerundia stejný čas, jako má významové sloveso!

3. Je-li v té větě, kterou zkracujeme gerundiem i nějaké zájmeno nepřízvučné či zvratné, připojuje se za tvar gerundia:

I když jsem se nebavil, zůstal jsem tam. Pur non divertendomi, sono rimasto lí.

Zdravím vás a přeji vám pěkné Vánoce. Salutandovi vi auguro un buon Natale.

……………………………………….

© Učitel italštiny 2018, © mluvnice italštiny Hamplová

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.