Gustav Vigato – Skype lektor italského jazyka.

Share Button

Skype italština a kontakty na lektora:

 

Skype lekce se zkušeným lektorem Gustavem Vigato. Zvláštní důraz na začátečníky a jejich mluvnické chyby. Taktéž konverzace na odborná témata jako: právní italština, obchod, pracovní uplatnění.

Hodnotná Skype lekce italštiny pro rozhodnuté. Intenzivní i méně intenzivní kurzy, začátečníci až po konverzaci.

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: