Dálka – Daleko – Vzdálenost – Daleký(á)

Share Button

Dálka – Daleko – Vzdálenost – Daleký(á).

Tato a jim slova podobná v souvislostech i jen podobnostech.

Italská příslovce a přídavná jména vyjadřující v italštině, že je něco daleko: 🙂

  • La lontananza – Vzdálenost, dálka, odlehlost, dálava (poslední dva české překlady se v italském poetickém zabarvení využívají) 🙂
  • La distanza (una distanza 2 di km, a distanza di… ) – Vzdálenost (vzdálenost 2 kilometrů, na vzdálenost…)
  • Lontano (lontano da…) – Daleko (daleko od…)
  • Il lontano/La lontana – Vzdálený, vzdálená
  • E´ lontano – Je to daleko/je daleký
  • E´ distante – Je vzdálený/je vzdáleně
  • Non e´ lontano! – Není to daleko/není to  vzdálené!