Vyhlídky na budoucnost

Share Button

Co chci se svými žáky letos na hodinách italštiny dosáhnout: 

  1. zvládnout slovesa – cavarsela con i verbi
  2. konverzovat – Fare una conversazione
  3. jet na výlet – andare in gita
  4. mít se dobře – stare bene

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.