Specifické tvary podle osobních zájmen v italštině

Share Button
 1. Specifické tvary podle osobních zájmen: V italštině se některá slova mění podle osobních zájmen, se kterými se používají. To znamená, že tvary slov se mohou lišit v závislosti na tom, zda se používají s určitým osobním zájmenem. Například:
 • Mio padre (můj otec) – mění se tvary přídavného jména „mio“ (můj) podle osobního zájmena „padre“ (otec)
 • Tua madre (tvá matka) – mění se tvary přídavného jména „tua“ (tvá) podle osobního zájmena „madre“ (matka)
 1. Tvorba slov pomocí zdrobnělin: V italštině se často vytvářejí zdrobněliny, což jsou slova, která vyjadřují malost nebo snížení velikosti. Tyto zdrobněliny se tvoří pomocí přípon nebo přidáním specifických slovních koncovek. Například:
 • Casa (dům) -> Casina (příbytek)
 • Bambino (dítě) -> Bambino/a (děťátko)
 1. Zvláštnosti v pravopisu: V italštině existují některé zvláštnosti v pravopisu, které se vztahují k určitým kombinacím písmen. Patří sem například dvojhlásky (dittonghi) nebo kombinace písmen „gn“ a „gl“. Tyto zvláštnosti ovlivňují výslovnost a pravopis slov. Například:
 • Buono (dobrý) – zvláštnost v pravopisu písmen „uo“
 • Gnocchi (noky) – zvláštnost v pravopisu písmen „gn“
 1. Koncové slabiky: V italštině se koncové slabiky často vyslovují zřetelně a mají významný vliv na výslovnost slov. Je důležité věnovat pozornost správné výslovnosti a akcentuace koncových slabik, protože mohou ovlivnit význam slov. Například:
 • Mare (moře) – výslovnost koncové slabiky „re“
 • Rosa (růže) – výslovnost koncové slabiky „sa“
 1. Regionalismy: Italština má také regionální varianty a dialekty, které se mohou lišit výslovností, slovní zásobou a gramatikou. Je důležité mít na paměti, že existuje mnoho regionálních variant italštiny, které se liší od standardního jazyka. Tyto regionální varianty přispívají k bohatství a rozmanitosti italského jazyka.

Studium morfologie slov v italštině vám umožní lépe porozumět struktuře slov, změnám významu a vztahu mezi slovy. Správné ovládání morfologických pravidel v italštině vám umožní efektivně komunikovat, psát a číst v italském jazyce.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)