Slovní rod: Italština má tři gramatické rody

Share Button
 1. Slovní rod: Italština má tři gramatické rody – mužský, ženský a střední. Většina podstatných jmen v italštině má přiřazený rod a jejich tvary a přípony se mění v závislosti na rodu. Například:
 • Amico (přítel) – mužský rod
 • Casa (dům) – ženský rod
 • Libro (kniha) – mužský rod
 1. Číslo: Italština rozlišuje jednotné a množné číslo. Tvar slova se mění podle toho, zda se jedná o jednu věc nebo více věcí. Přípony se používají pro tvorbu množného čísla. Například:
 • Ragazzo (chlapec) – jednotné číslo – Ragazzi (chlapci) – množné číslo
 1. Pád: Italština má několik pádů, které určují funkci slova ve větě. Přípony a koncovky se mění podle pádu, ve kterém se slovo nachází. Příklady pádů v italštině jsou nominativ, akuzativ, dativ, genitiv a další. Například:
 • Il libro (kniha) – nominativ – Ho letto il libro (četl jsem knihu) – akuzativ
 1. Slovosled: Italština má tendenci mít pevnější slovosled než čeština. Obvyklý slovosled v italské větě je podmět – sloveso – předmět. Samozřejmě, existují výjimky a slovosled se může měnit v závislosti na důrazu, stylem mluvy a kontextu. Například:
 • Io leggo un libro. (Čtu knihu.)
 • La ragazza canta una canzone. (Dívka zpívá píseň.)

Je důležité studovat morfologii slov v italštině, abyste se naučili správně tvořit a používat slova v různých kontextech. Porozumění morfologii vám pomůže rozvíjet gramatickou správnost a lépe porozumět italskému jazyku ve čtení, psaní a mluvení.

------------------------------------------------

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)