Kurz profesní italštiny

Share Button

Co to je:

Je, nebo může být souhrnný název pro oblast výuky mající za cíl přiblížit italštinu z hlediska obecného (ale stále profesního), nebo již konkrétního profesního zaměření. Takový přístup s sebou nese specifický náhled na slovní zásobu italštiny obecnou a konkrétní zaměření na slovní zásobu odbornou – věnovanou té či dané profesi.

Komu je kurz profesní italštiny určen

Kurz profesní italštiny je určen lidem (zaměstnancům, podnikatelům, živnostníkům), kteří potřebují italštinu používat ke své profesi. Lidem, kteří komunikují s Itálií v italském jazyce, nebo s ní komunikovat potřebují začít.

Jakou má kurz náplň

Náplní kurzu je zvládnutí italštiny na komunikativní úrovni se současným ovládnutím tzv. „profesní odborné slovní zásoby“, tedy zásoby, které je zapotřebí v daném oboru, kterou si klient potřebuje osvojit.

 

------------------------------------------------