Sloveso Guardare

Share Button

Sloveso „guardare“ je v italském jazyce běžné sloveso, které znamená „dívat se“ nebo „hlídat.“ Zde je jeho analýza spolu se základním skloňováním a časy.

Základní Významy

 1. Dívat se: Vizualizovat nebo pozorovat něco očima.
  • Příklad: Guarda la televisione. – „Dívá se na televizi.“
 2. Pohlídat nebo Hlídat: Sledovat něco nebo někoho, aby byla zajištěna bezpečnost.
  • Příklad: Posso guardare il tuo cane? – „Mohu pohlídat tvého psa?“
 3. Přezkoumat nebo Prohlédnout si: Pozorně se dívat na něco, aby bylo něco zjištěno nebo vyhodnoceno.
  • Příklad: Guarda bene prima di attraversare la strada. – „Podívej se dobře, než přejdeš silnici.“

Základní Časy

 1. Přítomný Čas (Presente)
  • Io guardo – já se dívám
  • Tu guardi – ty se díváš
  • Lui/Lei guarda – on/ona se dívá
  • Noi guardiamo – my se díváme
  • Voi guardate – vy se díváte
  • Loro guardano – oni/ony se dívají
 2. Minulý Čas (Passato Prossimo)
  • Io ho guardato – já jsem se díval
  • Tu hai guardato – ty jsi se díval
  • Lui/Lei ha guardato – on/ona se dívala
  • Noi abbiamo guardato – my jsme se dívali
  • Voi avete guardato – vy jste se dívali
  • Loro hanno guardato – oni/ony se dívali
 3. Budoucí Čas (Futuro Semplice)
  • Io guarderò – já se budu dívat
  • Tu guarderai – ty se budeš dívat
  • Lui/Lei guarderà – on/ona se bude dívat
  • Noi guarderemo – my se budeme dívat
  • Voi guarderete – vy se budete dívat
  • Loro guarderanno – oni/ony se budou dívat

Sloveso „guardare“ je pravidelné a tedy se skloňuje podle standardního vzoru pro slovesa první skupiny (slovesa končící na „-are“). Jeho rozmanitost významů a použití v různých kontextech činí „guardare“ užitečným slovesem v každodenní komunikaci v italském jazyce.

------------------------------------------------ MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)