O italštině

Share Button

Latinská italština

Byla v podstatě latinou a jejích lidových derivátů, tzv. lingua volgare (jazyk plebsu, nebo také plébejců). Byl používána v oficiálních kruzích a hovořena klériky. Jazyk prostý, „la lingua volgare“ jako jazyk lidu, všude tam, kde se hovořilo tzv. „volně“.

Vznik současné italštiny

Ó, ať žije Toskánsko, řekl by klasik: „il dialetto toscano“ se stal jakousi předlohou pro italštinu současnou, její podoba byla s tehdejší oficiální mluvou velmi příbuzná.

Současná italština

Současná italština je trošku schizofreení pojem. „Současných italštin“ je zase mnoho. Italštiny regionální dialektálně ovlivněné a ta tzv. oficiální – neoficiální, protože sjednocení v pravém slova smyslu neexistuje, je slyšet v každém kraji trochu jinak a to i v regionálním vysílání a televizích.

Za současnou italštinu lze tedy snad považovat tu italštinu, která je zaslechnutelná ve sdělovacích prostředcích, také nazývanou: italština technokratická, italština moderních technologií, italština umělá, ano, jedná se v podstatě o umělý jazyk, vzniklý, respektive propagovaný až posledních několik desítek let, právě díky médiím a dalším zdrojům.

Naproti tomu zůstávají živé italské dialekty a již řečeno, regionální italština je něco nesmazatelného, accento toscano, milanese, bergamasco jsou příliš silné.

Odborná italština

Italština odborných sfér. Italština co do tvarosloví podobá italštině běžné, ale co do výraziva, připodobňující se svým jednotlivých oborům, a tedy odbornostem, tu ve formě převzaté či zásobě mající původní základ.

Jazyková poradna italštiny

Několik vypíchnutých poznatků z italské gramatiky.

Italské slovesné třídy – 3, nebo 4?

Kolik existuje v italšině slovesných tříd? To záleží na druhu členění. Pokud už víme, jak rozeznat ty základní, tak si k té poslední přimyslíme ještě jednu podtřídu a tedy slovesa mající v kořeni slova tzv. infix (capisco) a pak je již snadné se přiklonit k jednomu, nebo k druhému členění.

Italština a přídavné jméno – „bello“

Přídavné jméno „bello“: stojí li před podstatným jménem mění nádherně svůj tvar tak, jako by bylo vzorem pro člen neurčitý či člen neurčitý by byl vzorem jemu samému.

Naopak, stojí-li za podstatným jménem, dá se říct, že se nic zvláštního neděje, pomineme-li samozřejmě hodnotu některých přídavných jmen a jejich vlivu na postavení.

Jazyková poradna italštiny a příklady využití přídavného jména v dvojím postavení.
Také rod a číslo přídavných jmen v: Jazykové poradně italštiny.

Italština a ukazovací zájmeno „quello“

Přídavné jméno quello je na tom velmi podobně jako bello s tím rozdílem, že jej za podstatným jménem uvidíme jen těžko. Quello zkrátka jen ukazuje.

Italština a konjunktiv

Pro „neznalce“ kapitola toť velmi zajímavá a nevšední. V podstatě by se dalo řict jen dvě věci na účet konjunktivu: že nemá v české gramatice obdoby, ale že vše vyjádřené italským konjunktivem se dá jednodušeji říci v jazyce českém.

Italský konjunktiv má však své pevné místo, italštině sluší a italština jej využívá. Snad jen pár posledních zdrojů ukazuje, že by ho snad nikdo neželel, ale čas ukáže své.

Jazyková poradna italštiny

Pro ty, kteří chtějí jít ještě dál.

Italština a souslednost časová ve větě oznamovací

tzv. indikativu, ten ukazuje, indikuje, nebo-li úplně česky oznamuje.

Rozlišujeme typ času ve větě hlavní: čas minulý+podmiňovací způsob a čas přítomný, dle toho reaguje sloveso ve větě vedlejší – tzv. spolu spolupracují.

Říká, že je spokojen – Dice che e´ contento
Říká, že byl spokojen – Dice che e´stato contento
Říká, že bude spokojen – Dice, che sara´ contento

Navíc nutno dodat, že v italské větě není čárka.

Řekl, že je spokojen – Dice che era contento
Řekl, že byl spokojen – Dice che era stato contento
Řekl, že bude spokojen – Dice che sarebbe stato contento

Italština a souslednost časová všech konjunktivů

Jazyková poradna italštiny

Využijte také stránek s italskými frázemi: Popularizujeme italštinu 1 až…

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině