Překlad smlouvy

Share Button

Dneska volala jedna paní a rovnou si objednala překlad smlouvy. Absolutně spěchala a věděla co chce. Má někdo zkušenosti s takovýmto typem překladu? Já ano. Obchodní Smlouva o provedení mediace. Dvojjazyčný překlad – levý sloupec čeština / pravý sloupec italština. Úryvek ze smlouvy:

Český text:

Účastníci jsou si vědomi toho, že mediace je dobrovolným procesem hledání dohody,která k jejich oboustranné spokojenosti řeší jejich vzájemné spory a obtížné záležitosti,zejména pak předmět sporu.

Italský text:

I partecipanti sono consapevoli del fatto chela mediazione è un processo volontario diricerca di un accordo che risolva le lorocontroversie reciproche e le questioni difficiliper la loro soddisfazione reciproca, inparticolare l’oggetto della controversia.

 

EXTRÉMNÍ ČASOVÉ PODMÍNKY PRO PŘEKLAD: 

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.