Překlad smlouvy

Share Button

Dneska volala jedna paní a rovnou si objednala překlad smlouvy. Absolutně spěchala a věděla co chce. Má někdo zkušenosti s takovýmto typem překladu? Já ano. Obchodní Smlouva o provedení mediace. Dvojjazyčný překlad – levý sloupec čeština / pravý sloupec italština. Úryvek ze smlouvy:

Český text:

Účastníci jsou si vědomi toho, že mediace je dobrovolným procesem hledání dohody,která k jejich oboustranné spokojenosti řeší jejich vzájemné spory a obtížné záležitosti,zejména pak předmět sporu.

Italský text:

I partecipanti sono consapevoli del fatto chela mediazione è un processo volontario diricerca di un accordo che risolva le lorocontroversie reciproche e le questioni difficiliper la loro soddisfazione reciproca, inparticolare l’oggetto della controversia.

EXTRÉMNÍ ČASOVÉ PODMÍNKY PRO PŘEKLAD: 

Poptávka po překladu smluv dorazí do průměrně velké překladatelské agentuřy, několikrát za den. Typologie poptávky po překladu smlouvy se většinou snoubí se slovem „express“. Většina zákazníků, která poptává překlad obchodní smlouvy, se řídí heslem „včera bylo pozdě“. Nejlepší poptávkou po překladu smlouvy, je taková, kde zákazníci tolik na překlad nespěchají.

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.