Jak řekl klasik

Share Button

Jak řekl klasik: nejdůležitější na italštině jsou její zájmena a slovesa. No jo hochu/děvče, ale nejdůležitější proč? No, protože nejtěžší – s tím už se kde kdo nechlubí.Jak řekl klasik: nejdůležitější na italštině jsou její zájmena a slovesa. No jo hochu/děvče, ale nejdůležitější proč? No, protože nejtěžší – s tím už se kde kdo nechlubí.Jak řekl klasik: nejdůležitější na italštině jsou její zájmena a slovesa. No jo hochu/děvče, ale nejdůležitější proč? No, protože nejtěžší – s tím už se kde kdo nechlubí.Jak řekl klasik: nejdůležitější na italštině jsou její zájmena a slovesa. No jo hochu/děvče, ale nejdůležitější proč? No, protože nejtěžší – s tím už se kde kdo nechlubí.