Hledám práci

Share Button

 Několik vět užitelných při hledání práce v Itálii:

  • Snažím se v Itálii najít práci. – Cerco di trovare un lavoro in Italia.
  • Je mi 26 let a mluvím celkem dobře italsky. Ho 26 (ventisei) anni e parlo l´italiano sufficientemente.
  • V minulosti jsem pracovala jako servírka a chtěla bych totéž zkusit i v Itálii – In passato facevo cameriera. Vorrei fare lo stesso lavoro qui.
  • Jsem vysokoškolačka a miluji Itálii – Sono laureata e amo l´Italia.
  • Chci zde pracovat a žít – Voglio lavorare e vivere qui.