Stupňování přídavných jmen

Share Button

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, KE KTERÝM SE VÁŽE NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ:  BUONO buono (dobrý) migliore (lepší) il migliore (nejlepší) ottimo (vynikající), un´ottima cena – výborná večeře CATTIVO cattivo (špatný) peggiore (horší) il peggiore (nejhorší) pessimo GRANDE grande (velký) maggiore (větší) il maggiore (největší) massimo (maximální) PICCOLO picollo (malý) minore (menší) il minore (nejmenší) minimo (malilinkatý) PŘÍDAVNÁ JMÉNA, KDE […]

Fráze o Itálii

Share Button

Italské fráze o Itálii:  L´Italia e´ bella! – Itálie je krásná! Dove si trova l´Italia? – Kde je Itálie? In Italia si sta bene. – V Itálii se žije dobře. L´Italia e´ un paese molto interessante. – Itálie je zajímavá země. L´Italia e´ uno dei paesi piu´ interessanti del mondo. – Itáli je jedna z […]