Sloveso dimenticare

Share Button

+ další slovní druhy z něho derivující:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.