Sloveso costringere +

Share Button

od něj další slovní druhy odvozené a jejich významy.

costringere – nutit
costringere – donutit
costringere – přimět
costringimento – donucení
costringimento – útisk
costringimento – nátlak
costrittivo – donucovací
costrittivo – nátlakový
costrittivo – kárný
costrittore – stahující
costrittore – stahovací
costrizione – nucení
costrizione – donucení
costrizione – zúžení
costrizione – útisk
costrizione – nátlak

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.