Nesuno, grande, vicino…

Share Button

A je-li tu někdo, kdo se chce opravdu učit, mám tu něco i pro něj: Gramatika zájmen a přídavných jmen. Jedná se o záměrnou směs dvou gramatických okruhů.

NESSUNO, (bello, buono, quello)

Nessuno ve významu NIKDO, NIKOHO se tvarově nemění.
Např.: Non c’è nessuno. Non cerco nessuno.

Předchází-li nessuno před slovesem záporová částice NON odpadá
Např.: Nessuno parte.

Ve významu ŽÁDNÝ má koncovky shodné s neurčitým členem a nemá množné číslo.
Např.: nessun ragazzo, nessun uomo, nessuno studente, nessuna donna, nessun’italiana, Non parlo nessuna lingua straniera.
(chová se stejně jako přídavné jméno bello, buono a zájmeno quello – pokud stojí až za podstatným jménem, mají pravidelné tvary)

BUONO – v postavení před podstatným jménem se v jednotném čísle chová jako člen neurčitý.
Např.: un buon commercio, un buon autore, un buono studente, una buona macchina, una buon’atrice
V postavení za podstatným jménem a v množném čísle má pravidelné tvary: buono, buona, buoni, buone (un commercio buono, buoni commerci, un’atrice buona).

BELLO – v postavení před podstatným jménem má tvary neurčitého členu a to i v množném čísle. Pokud stojí za podstatným jménem, jeho tvary jsou pravidelné (un romanzo bello, romanzi belli, esempio bello, esempi belli).

QUELLO – u tohoto zájmena dochází k tzv. elizi a apokopě (tvary se shodují s tvary příd. jména BELLO)
—————————————————————————————————————————————————————-

SANTO – eliduje koncovou samohlasku v ženském a mužském rodě před jménem začínajícím na samohlásku a před substantivem mužského rodu začinajícím na souhlásku (s výjimkou nečistého s a z) vypouští koncovou slabiku
Např.: Sant’Ambrogio, Sant’Anna, San Sebastiano, Ale!: Santa Teresa, Santo Stefano

GRANDE – 2 tvary Grande, Grandi; dochází také k elizi podle pravidel elize.

LO STESSO – lo stesso, la stessa, gli stessi, le stesse; ve významu tentýž se váže vždy se členem určitným

ALCUNI – QUALCHE

Alcuni, alcune – Ci fermeremo alcuni giorni.
Qualche – Visiteremo qualche pinacoteca. Pouze stojí s podst. jménem v jednotném čísle Jeho významy jsou: nějaký, nějací, několik

VICINO, LONTANO

V italštině se výrazy „blízko“, „daleko“ mohou vyjádřit jako příslovce, která jsou neměnná, nebo jako přídavná jména, která se mění podle rodu a čísla podstatného jména, ke kterému se vztahují.

Např.: È qui vicino. È lontano. -La posta è vicina. La posta è lontana.

------------------------------------------------ MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.