Nepravidelné tvary slov v italštině

Share Button
 1. Nepravidelné tvary slov: V italštině existuje mnoho slov s nepravidelnými tvary, které se liší od obecných morfologických pravidel. Tyto nepravidelnosti se týkají různých slovních druhů, včetně podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves. Tyto nepravidelné tvary se musí naučit zvlášť, protože jejich tvarová změna nemusí být předvídatelná. Například:
 • Essere (být) – nepravidelné tvary slovesa (sono, sei, è, siamo, siete, sono)
 • Andare (jít) – nepravidelné tvary slovesa (vado, vai, va, andiamo, andate, vanno)
 1. Tvorba slov pomocí přípon: Italština má bohatou škálu přípon, které se používají pro tvorbu nových slov. Tyto přípony se přidávají ke kořeni slova a mění jeho význam nebo slovní druh. Například:
 • Nazione (národ) -> Nazionalità (národnost)
 • Gioco (hra) -> Giocattolo (hračka)
 1. Zvláštní případy přípony „-one“: V italštině existuje specifická přípona „-one“, která se používá pro tvorbu podstatných jmen, která mají význam velkého nebo výrazného. Tato přípona se přidává ke kořeni slova a často dochází ke změně významu. Například:
 • Casa (dům) -> Casone (velký dům, vila)
 • Tavola (stůl) -> Tavolone (velký stůl, stolní deska)
 1. Sémantické změny při tvorbě slov: Při tvorbě slov v italštině dochází také k sémantickým změnám, což znamená, že nově vytvořená slova mají odlišný význam než původní slova. Tato tvorba slov zahrnuje změnu kořene, přidání přípon nebo kombinaci slov. Například:
 • Lavoro (práce) -> Lavoratore (pracovník)
 • Sole (slunce) -> Solarium (solárium)
 1. Vliv cizích jazyků: Italština je otevřený jazyk a často přejímá slova z jiných jazyků, zejména ze slovanských, anglických a francouzských jazyků. Tato slova se přizpůsobují italským morfologickým pravidlům a často si zachovávají původní tvar, s přidáním přípon nebo koncovek. Například:
 • Computer (počítač) – italský tvar: Il computer
 • Barbecue (grilování) – italský tvar: Il barbecue

Studium morfologie slov v italštině vám pomůže porozumět tvorbě slov, změnám významu a specifickým pravidlům, která se v italštině uplatňují. Správné používání morfologických pravidel vám umožní aktivně používat a rozšiřovat svou slovní zásobu v italštině.


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)