Slovní rod u slov cizího původu

Share Button
  1. Slovní rod u slov cizího původu: V italštině se u slov cizího původu často přizpůsobuje jejich slovní rod podle italských pravidel. To znamená, že i když slovo pochází z jiného jazyka a má v původním jazyce jiný rod, v italštině se přizpůsobuje italskému rodu. Například:
  • Il computer (počítač) – i když anglické slovo „computer“ je středního rodu, v italštině je použit mužský rod „il“
  1. Slovní druhová proměnlivost: Italština má také proměnlivost slovního druhu, což znamená, že některá slova mohou být použita jako různé slovní druhy v závislosti na kontextu. Například:
  • Il volo (let) – podstatné jméno: Il volo è in ritardo. (Let je zpožděný.) – infinitiv: Ho deciso di volare. (Rozhodl jsem se letět.)
  1. Přípony přechodníků a sloves: Přípony jsou důležitou součástí tvorby slov v italštině. Při přidání přípony ke kořeni slova se mění jeho význam a gramatická funkce. Příklady přípon u sloves mohou zahrnovat tvary v různých osobách a časech. Například:
  • Cantare (zpívat) – Io canto (zpívám), Tu canti (zpíváš), Egli canta (zpívá), Noi cantiamo (zpíváme), Voi cantate (zpíváte), Essi cantano (zpívají)
  1. Sufixy a přípony u podstatných jmen a přídavných jmen: Italština má také širokou škálu sufixů a přípon, které se používají pro tvorbu podstatných jmen a přídavných jmen. Tyto sufixy a přípony mohou změnit význam nebo gramatickou funkci slova. Například:
  • Felicità (štěstí) – sufix „-ità“ značí abstraktní podstatné jméno
  • Bellissimo (nádherný) – přípona „-issimo“ značí superlativ přídavného jména

Studium morfologie slov v italštině vám pomůže rozvíjet bohatou slovní zásobu, porozumět významu slov a správně je používat v kontextu. Správná morfologická znalost vám umožní lépe porozumět italskému jazyku a vyjadřovat se s přesností a správností.


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)