Tvoření příslovcí

Share Button

Já jsem vám to povídal

Share Button

Zase sex, nevěra, ženy….. furt dokola: 

(Lino Banfi – Spaghetti A Mezzanotte 1981)

Jak překládat kupní smlouvy do italštiny

Share Button

Kupní smlouva s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení a zatížení uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník„. V překladu pak jako „Contratto di acquisto con convenzione sul diritto di prelazione e divieto di alienazione e gravame concluso ai sensi della legge n° 89/2012, il Codice civile

Jak na to?

Musím říci, že záměrně uvádím vždy nějakou vychytávku z překladatelského světa utopenou v záplavě informací na této stránce. Možnosti pak máte zhruba 2:

Součástí překladatelského umu, pak je vždy

Životopis překladatelky komerčních jazyků

Share Button
(tak takhle NE !!!!):
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se zájmem o spolupráci na překladech a korekturách na základě vašich webových stránek.
Nabízíte nyní takovou možnost? Překladům a korekturám se aktivně věnuji více než 6 let. Zaměřuji se na obory marketing a reklama, copywriting, ekonomie, právní normy a jiné texty EU, smlouvy, beletrii, technologické přednášky a workshopy či automobilový průmysl. Nebráním se však ani dalším oborům.
V roce 2019 jsem s titulem Ing. úspěšně dokončila Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů (hlavní specializace Evropská integrace, vedlejší specializace Komerční jazyky). Kromě státních závěrečných zkoušek z ekonomie a EU jsem složila rovněž státní závěrečné zkoušky z anglického a německého jazyka na překladatelské úrovni C1. Část svého studia jsem trávila na stáži v Radě EU a také na švédské univerzitě v Uppsale. Překládám zejména z angličtiny a němčiny do češtiny (případně v opačném směru). Domluvím se též švédsky a španělsky.
Za své největší úspěchy v překladatelské činnosti považuji překlad přednášek společnosti Dell, Inc. (IT, SW, cloudová řešení), překlad 2 knih z německého jazyka, překlady právních norem EU, marketingových textů pro Google a kampaní pro společnost Mattel, Inc. či výukový program EU pro podnikání mládeže. Pracuji s programy Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) a s CAT nástroji Trados, Memsource, MemoQ apod.
—————–
Žádáme další participantky ve frontě na pozice, jako překladatelka, korektora, zkrátka jazykářka – aby podobné specializace vyškrtly ze svých životopisů, anebo aby zažalovaly dané ústavy „vzdělání“ pro poskvrnění duše na 100 generací dopředu.
—-
Slovíčka z dnešní lekce a negace v italštině: 

Jak se řekne italsky „cecíky“

Share Button

No, tak… ano, tette. Nebo taky mamelle (slyšeno od Modeňáků a počeštěno na Mamellona – kozatice) – jedná se o různá dialektální vyjádření. Il seno – slušně, poprsí (česky: dudy, prsa, kozy, cecky).

 

Chráněno: Siňóři taláři

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Když ti progresivní Češi udělají z Espresso ⇒ Presso

Share Button

Není presso jako presso, vy blbouni – národe český… Když si jdu koupit kávu a udělali bych to takto v Itálii, tak by mi nikdo nerozuměl. Výraz Presso je v italštině primárně předložka a z toho bysme taky měli vycházet – ne jak ten debil, že co slyší, to opakuje. Skutečné významy předložky (pomocí které můžeme také tvořit příslovečný výraz):

V obou případech je “presso” předložka, v tom posledním je už běžné psát vše dohromady, tj. pressappoco, pressoché, a to jsou opravdu příslovečné výrazy.

Offendere – jak někoho v italštině obstojně urazit

Share Button

Jó to byly časy

Share Button

Che tempi ! – to byly časy ! Minulé – i tempi passati (a víte, jaký je nejužívanější italský čas? je to minulý čas složený / „passato prossimo“ tvořený pomocnými slovesy „avere„, „essere„). To jsem ještě učil italštinu v České Lípě. Psal se rok 2011. Předtím 7 let výuky v Praze – nyní se zaměřuji už jen na učebnice, ale kdybyste postrádali lektora, tak se tady najde alternativní jazykovka v Praze či výuka (i corsi on-line / insegnamento) on-line /// avere – mít, essere – být.

Italská pohádka pro dospělé na dobrou noc

Share Button

 

Co se týká italských pohádek, dá se najít samozřejmě dnes už cokoliv. Kdo si to vzrušení raději ale nechá na potom, tj. někdy až poté, co se všechno naučí a chce-li začít v učení třeba i nějakou četbou italských pohádek, tak asi směle od toho.

Návod, jak v italštině číst pohádky a jiné texty

Záleží však na úrovni. Pokud máte úroveň italštiny, více bazální, tj. nerozumíte jiným textům, než vyloženě nějaké zjednodušené četbě, tak asi nemá cenu dělat cokoliv dalšího. Ona ta samotná četba a porozumění textu, není jen o slovní zásobě, ale také o gramatice, o syntaxi, o morfologii slov – o kontextu, o italských reáliích. Gramatiku musíte mít fakt výbornou. No zkrátka, když tohle všechno máte, anebo to máte na 90 %, ta se klidně můžete pustit do složitějších textů. Pokud alespoň zprvu rozumíte něčemu, směle do toho. Ono se to po přečtení 2 knížek samo podá.

(Film: La Ragazza del Vagone Letto (1979)) – „Dívka z lůžkového vozu“, tak dobrou noc !

Vydávání latinských diplomů českými školami

Share Button

Naše praxe je samozřejmě přesně taková, že překládáme latinské diplomy do dalších jazyků. České univerzity, zejména a doslovně lékařská fakulta, pak zůstává doslova „100 let za opicemi“, jak trefně dnes poznamenal náš kolega, soudní překladatel angličtiny. Tj. vydávají nějaký doklad o vzdělání v souladu s tradicemi latinského světa, tudíž toho, který je několik tisíc let starý. Latina, jako živý jazyk, se dnes nepoužívá nikde na světě.

Vatikánský papež

I vatikánský papež, používá italštinu. Aby člověk mohl překládat diplomy z latiny „soudním metodou“ (ona je to vlastně metoda běžná – takže přesnější název, i když také zlidovělý, by mol být „se soudním razítkem“ // lidé si také zlidověli pojmenování „notářsky ověřený překlad“, i když notář ho neprovádí – ten činí notářsky ověřenou kopii anebo svým razítkem ověřuje pravost podpisu, takže nebe a dudy…) – tj. stát se tlumočníkem s razítkem, musí mít tuto latinu dnes vystudovanou. Ano, částečně je latina ještě opodstatněná. Od našich kolegů – latinářů slýcháme, že latinu chtějí překládat zejména, 3 skupiny:

Skupina zoufalců

Tato poslední skupina, která si vystuduje obor na lékařské fakultě a pak si tito absolventi musejí ty diplomy (bakalářský, magisterský, lékařský), nechat přeložit soudním tlumočníkem latiny do češtiny a pak do dalšího jazyka. Tzn. takového tlumočníka najít a projít si informačním martýriem, co vlastně soudní překlad je a co obnáší překlad z latiny do češtiny a italštiny, a němčiny. Osobně, bych se přikláněl k okamžité změně vydávání diplomů v jazyce českém a tím ušetřit prostředky těmto chudákům (také daňovým poplatníkům) a překladatelům zbytečnou práci. Neboť jest magorům v talárech dobrým pocitem, že jejich diplomům nikdo nerozumí – to je jediný přínos, těchto diplomů, totiž magorství v talárech (© Umělecký překlad z italštiny, zajistil pan Alfonso).

Slovíčka z lekce

 

Pierino se vrací do školy / Pierino torna a scuola

Share Button

Italští buzeranti

Share Button

I finocchi, I froci: 

Lino Banfi – Occhio, Malocchio, Prezzemolo E Finocchio

Share Button

Měli jste štěstí

Share Button

Měli jste štěstí? Pokud ano, tak jste pochopili jednu věc. Jedna kamarádka (anebo milenka) totiž koukala na tuto stránku a říkala, že bych tam neměl mluvit sprostě. Já jí ale říkám, „víš děvče,“ kdo chce italsky dobře mluviti, musí i umět sprostě mluviti. Takže když se italsky řekne Culo – Prdel, tak to už něco znamená:

Kde se nejlépe naučit italsky a neznásilnit se u toho

Share Button

Sforzare, nutit jakkoliv, k čemukoliv.

Tenhle film mi včera dal inspiraci, napsat několik italských úvah. V tomto filmu z Edwige Fenech  (La vallona da 40 gradi… Hudba: Guido e Maurizio de A.)je úplně vše, hlavní hrdina jí v jednom okamžiku do telefonu říká, že jí znásilní, zprzní…. Už jste to zkusili říci spolužačce na fildě, nebo vám to tam už zakázali?

Skutečnou italštinu se nejlépe naučíte v Itálii. Šikovný člověk s talentem pro jazyk se nakonec vypracuje úplně skoro sám. Je jedno, jest-li budete dělat tlumočníka nebo překládat či jazykovědce. Na fildě je to spíše o jazykovědectví, tam jazyky moc nečekejte, ale teorii ano. Já osobně ji nejraději nakonec studoval sám, třeba v téhle mluvnici. Pokud máte děti, dejte je do italské školy, a budou z nich bilingvní borečci. Italština je nejzvkomalebnější jazyk na světě. Ciao bambini !

Klisnička po italsku

Share Button

Já vám vážně nekecal, co věta to vulgarismus a co scéna, to sex. To je Edwige Fenech – fracnouzská herečka, která se stala sex symbolem italských komedií, sedmdesátých a osmdesátých let. Natočila desítky filmů, tento: E.Fenech & T.Milian, ‚La cavallona‘, da „40 gradi all’ombra del lenzuolo“ (S.Martino,1976) – což by se dalo přeložit, jako Se samicí (kobylou – doslovně) se 40 stupňovou horečkou pod prostěradlem. Ano, vím, překládat doslovně některé věty, není pro překlad to nejlepší, a tak tomu řekněme, jen „Rajda tohoto města“. PS: kdysi se mi také stalo, co téhle klisničce… Jako překladatel seriózních a náročných textů, jsem si začal telefonovat s jednou klisničkou a byl z toho obdobný příběh, s podobným průběhem… A také koncem? Dokoukejte film dokonce !

Jak vás vytasí v italské škole

Share Button

Pierino (Alvaro Vitali – jeden z nejznámnějších komediálních herců italské kinematografie let 70. a 80.) je tasen ve škole a dostal otázku na téma Garibaldi. Takhle se s ní popral (a vsaďte se, že slovo Prostitutka – tam zazní celkově 3 x). Otázka italské komedie let 80. a 90., je otázka jednoho centrálního tématu: to je tvořeno: sexualitou, ženami, sexem, prostitutkami apod., 90 % italských komedií té doby, se točí kolem těchto témat. Osobně si nevybavuji jediný film, který by to měl jinak. I tak jsem uvedl, těch 90 %. Až narazím na něco jiného, tak vás budu informovat 😀

Psaní zdvojených souhlásek v italštině po Sovra / sopra / contra

Share Button

Psaní zdvojených souhlásek v italštině po Sovra / sopra / contra je pravidlem tesaným do kamene, nebo třeba i do Mramoru z Carrara-Massa. Před za těmito příslovci nesmí nikdo stát nebo ještě lépe řečeno, když za nimi někdo, něco stojí, tak je to pak všechno dvojitě.  A když to píše Pierino, tak je to až trojitě – ztrojené italské souhlásky.

Příklady zdvojení:

Kompletní informace ohledně psaní zdvojených souhlásek v italštině, nebo kompletní ve smyslu kompletnosti této stránky, naleznete pak ZDE. PS: uvedené informace nemohou zaručit, že vaše státní jazyková či jiná zkouška z italštiny, dopadne na jedničku 😀

Italská šlapka v karavanu

Share Button

Normální stav mysli kdejakého učitele či překladatele (Překladatelské povolání je plné odříkání. Překladatel musí kolikrát sedět 12 hodin denně nad překladem, a to může vyvolat pořádný přetlak / Sovrappressione… ). 1:53, (Paolo Villaggio – jeden z nejznámějších komediálních herců let 70. a 80,) Hey Bambina, deve essere chiaro… Te devi andare con tutti ! Jasný bejbi?! „Ty budeš chodit s každým“, což je dneska stěžejní věta do života každé překladatelky. 1:00 Che la Silvana ha fatto oggi venti sei milla lire pulite – Hey, Silvie dnes vydělala 26000 italských lir čistého… 

.

Zejména v období Covidu, É duraJe to obtížný, /blbá doba holt/, Holčičko, půjdeš s každým !! Říká se tomu adaptace na nové podnikatelské podmínky. Běžný překlatelský business krachuje, holky odevzdávají soudní razítka… A tak děvčata směle do toho ! Historie se psala sama a v minulosti měl v Itálii průběh podobných chřipek asi tento efekt (a předpokládá se stejný dopad i v dalších státech EU): latinářky to vzdaly skoro všechny okamžitě a šly pracovat do karavanu ve 100 % případů (bez rozdílu věku), u ostatních jazyků – ty překladatelky, které byly v prdeli už předtím, byly po chřipce, v prdeli čtyřnásobně / zbytek se nějak udržel a semknul. Zůstalo jen pár silných jedinců a ti ovládli trh překladatelek s karavany, i těch co jim karavan přidělen nebyl. Těm se pak říkalo „řiditelé agentur“ / Paolo Villaggio – ředitel překladatelské agentury po krachu překladatelského business v Itálii.

.

Osobně bych každé překladatelce anebo začínající překladatelce doporučoval:

(důležité upozornění: V žádném případě bych nedoporučil žádné překladatelce se zaúvěrovat, tj. vzít si úvěr na dobu „před kovidem za kovidem nikdo nesmí stát“ protože tohle většinou končí průserem a hlavně my tady reklamu na žádné úvěry neděláme (zatím)) 😀

(PS: Děvčata, mohly bychom poté založit odbory, např. Jednota překladatelek z karavanu = JPK, souhlasíte?… )

(ukázka z filmu „La Mazurka del barone, della santa e del fico fiorone“)

------------------------------------------------