Renato Zero – Più Su…

Share Button

Co frčelo za muziku v Itálii v 84…

Share Button

Hudební opáčko…

Share Button

Doložka na h…

Share Button

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA NA OVĚŘENÝ PŘEKLAD:

Takováto doložka, je jak mě, tak klientovi zevrubně nahowno,jednak proto, že neobsahuje razítko a podpis, ale i kdyby je obsahovala,tak si to stejně nemohu vytisknout, protože razítko i podpis na doložkách musí být autentické, jinak hrozí, že by je s tím z daného úřadu mohli vykopnout,že jde o potenciální falzifikát. nemohli by si je superlegalizovat .. ani jiné úkony.

Poluce…

Share Button

PŘEKLADATEL PÍŠE PŘEKLADATELI:

MĚL SI TAM V PŘEDMĚTU „CC“ A TY TO PŘEJMENUJEŠ NA FILIPÍNY. KDYBYS BYL PŘEKLADATELEM DLE TVÝCH MOKRÝCH PŘEDSTAV, TAK TI POSÍLÁM 7 ZADÁNÍ DENNĚ A TY MI TO DOKURVÍŠ….. NEMŮŽEŠ BÝT PŘEKLADATELEM DLE TVÝCH MOKRÝCH PŘEDSTAV (NOČNÍ POLUCE !!) !

Rod přídavných jmen

Share Button

Nejsem si jist, zda-li jsem sem dával tuto veledůležitou kapitolu, ale pokud ne, tak ji přidávám nyní. Jedná se o alfu a omegu základů italské gramatiky, tedy jednoho z jejích bodů. Kdo tohle neovládá perfektně, neměl by ani postupovat dále:

Učitelka-překladatelka:

Share Button

Zasílá životopis:

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s dotazem, zda byste měli zájem o spolupráci, v rámci které nabízím své kompetence v oblasti překladů odborných textů do italského jazyka a korektury italských textů.

Jsem absolventkou italské Univerzity Aldo Moro v Bari, obor jazyky a moderní kultura. Jsem bilingvní, poslední dva roky jsem působila jako učitelka českoitalské sekce AA-AA v Praze, nyní opět trvale pobývám v Itálii.

Mojí odborností je glotodidaktika, lingvistika a pedagogika, taktéž jsem schopna překládat odborné texty zaměřené na ekonomii, účetnictví a právo.

Budu se těšit, že Vás moje nabídka osloví.

Se srdečným pozdravem,

Překlady „Giulietty MSDS“…

Share Button

Všobecné, ale spíše odborné překlady z/do italštiny (dáno poptávkou trhu, který nežádá všeobecný překlad). Jako všeobecný překlad, může být spíše pojímán jen překlad „soukromý“, tj. překlad, např. soukromé korespondence.

Osobně, jsem se za svou praxi cca 15 let, setkal se soukromým překladem asi tak 10 x. Kdy jednou se jednalo o syntézu textu z knihy o italském spěvákovi a občas přijde poptávka na překlad soukromého dopisu, nějakého zamilovaného českého Romea (české Giulietty si většinou poradí sami… což je zvláštní (základy italštiny, i když třeba gramaticky nedokonale, se naučí zřejmě lépe – někde „polštáři“)).

Nyní však k překladu odbornému. Tam patří překlady, všech listin (matričních dokladů, dokladů o vzdělání, výpisů z účtů) + překlady smluv a plných mocí. Nadále překlady lékařských zpráv a lokalizace MSDS (což zase není překlad ! fakt ne…). U lokalizace dosahujeme legislativní národní verze datového listu dle parametrů lokálních zákonů a EU, takže takový novodobý právní myšmaš – co jsme chtěli, že…

Pomocné sloveso v minulém čase pro modální slovesa:

Share Button

Základní poučka zní:

Sloveso Andarsene… to je porod:

Share Button

Sloveso andarsene v přítomném času a oznamovacím způsobu:

iome ne vado
tute ne vai
lui, lei, Leise ne va
noice ne andiamo
voive ne andate
loro, Lorose ne vanno

Překladatel gynekolog…

Share Button

DOBRÝ DEN PANE, VOLAL MI PAN FANTA.

VYSVĚTLOVAL JSEM MU, ŽE Z TITULU VAŠÍ PROFESE JSTE OBKLOPEN ŽENAMI V NEJINTIMĚJŠÍCH POLOHÁCH A JEŠTĚ JSTE ZA TO PLACEN, A ŽE NAŠE POŽADAVKY JSOU VÁM ŠUMÁK, ŽE ZKRÁTKA VÁŠ ŽIVOT JE BLAŽENNÝ…

NICMÉNĚ, JSEM CHTĚL I PŘESTO POPROSIT, AŽ DODĚLÁME TATO POTVRZENÍ A BUDETE NÁM PŘÍPADNĚ DODÁVAT DALŠÍ VÁRKU NĚKDY V BUDOUCNU, UDĚLALI BYCHOM TO ASI NA ORIGINÁLNÍ NÁLEŽITOSTI S ORIGINÁLNÍM PODPISEM.

VÍM, ŽE JSEM VÁS NAVEDL TO UDĚLAT TAKTO, NICMÉNĚ, KDYBY SI TO PAK
KLIENTI CHTĚLI JEŠTĚ SUPERLEGALIZOVAT NA ÚŘADĚ, TAK JIM TO BEZ ORIGINÁL POTVRZENÍ A PODPISU NEPROJDE.

SLOVNÍK:

Časování slovesa Provvedere

Share Button

Přítomný čas:

Presente

LEXIKOLOGIE KE SLOVESU PROVVEDERE:

provvedere – opatřit
provvedere – vybavit
provvedere – obstarat
provvedere a (qc) – postarat se o (4. p. – co)
provvedere di (qc) – dotovat (takže dotační sloveso? 😀 )

+ DALŠÍ ČASY SLOVESA PROVVEDERE.

Časy slovesa Tradurre

Share Button

Pro budoucí překladatele:

Presente

Sloveso Tradurre / překládat další časy:

Kritický pan Liquér…

Share Button

Dobrý den,
dokumenty v této podobě nemůžu akceptovat:
– dokumenty formálně nekorespondují s PDF podobu, v které byly poslány
– velká část termínů je zjevně chybně přeložena – např: likvor se nepřekládá jako “liquor”, což znamená alkohol, ale jako CSF/ Cerebrospinal fluid: v biochemickém rozboru není např. přeloženo “CB” (celková bílkovina) do AJ – mělo být přeloženo jako Total Protein Count

Vzhledem k tomu, že překládaný dokument je odborný lékařský text, na který by se v rozumném očekávání měly a mohly spolehnout třetí strany, tak překlad v této podobě je pro tyto účely nepoužitelný a navíc může komukoliv kdo se na něj spolehne způsobit škodu, což by mělo být naopak v rozumném očekávání překladatele. 

Dobrý den, pokud jde o akceptaci,  souhlasím s tím, že mi utekla česká zkratka CB – celková bílkovina, avšak není problémem to opravit na TP neboTPC (total protein nebo total protein count), navíc každý lékař pochopí význam zkratky ze samotné hodnoty, ALE S LIKVOREM v žádném případě nemohu dát ani na lékařskou ani na jazykovou erudici klienta, neboť s angličtině  jako v češtině zcela normálně existuje  LIQUOR v lék. biochemické laboratorní terminologii=  Mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis, CSF) či také likvor je čirá a bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání proti infekci a vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu  +   Liquor (cerebrospinal fluid – CSFliquor cerebrospinalis) is a clear, colourless fluid found in CNS either intracerebrally in the ventricular system of the brain (making up 20 % of the total CSF volume) or extracerebrally in the subarachnoid space (the remaining 80 % of the total volume). Jaká je velká část termínů je zjevně chybně tedy přeložena????  Navíc ještě měl klient tu drzost, že se po své vlastní konverzi vůbec nepodíval ne ten textový formatický a písmenkový bordel, který vyprodukoval a který jsem musel celý stejně přepisovat.   Takže zase budu přepisovat, ale podle dohody s Frantou, který poopraví ten formát. S pozdravem, velmi krutický pane Liguére.

SLOVÍČKA ZE SVĚTA PŘEKLADU LÉKAŘEM:


Všechny časy slovesa Dare v oznamovacím způsobu…

Share Button

Presente

Sloveso Dare a jeho další časy…

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: