Slovesso Leccare

Share Button

Lízat, zmrlinu?

PŘÍTOMNÝ ČAS V INDIKATIVU:

io lecco
tu lecchi
lui lecca
noi lecchiamo
voi leccate
loro leccano

Preježe rejže

Share Button

Dobrý den vážení,

jsem profesionální překladatel a dovoluji si Vám nabídnout spolupráci

na překládání odborných textů z angličtiny a slovenštiny do češtiny.

Dělám překlady nejen technických manuálů a techniky obecně.

Angličtina-čeština

• Strojírenství, stavebnictví, obráběcí stroje, technické manuály

• Automobilový průmysl

• Doprava, logistika, dopravní systémy

• Průmysl, výroba, systémy řízení

• Technika, elektrotechnika

• Chemie

Slovenština-čeština

Ze slovenského jazyka dokážu přeložit jakýkoliv text a to včetně právnického textu, cena za normostranu je 120 Kč.

Vlastním světově nejlepší programy na konverzi souborů a OCR

(dokážu z pouhého skenu nebo fotografie vytvořit editovatelný dokument ve formátu docx., dělám celkové rekonstrukce dokumentů. Spolupracuji s rodilými mluvčími.

Za normostranu z AJ-CZ si účtuji pouze 180 Kč.

Dělám i práci grafika v programech Adobe Photoshop, ProShow Producer a dalších.

Jak vypadá životopis překladatelky francouzštiny

Share Button

Vážená paní/ Vážený pane,
Obracím se na Vás s nabídkou svých překladatelských služeb. Ráda bych s Vaší agenturou spolupracovala jako překladatelka pro kombinaci francouzština – čeština (oběma směry) . V příloze zasílám svůj životopis.

Obory

Mohu nabídnout překlady zejména v těchto oborech: Historie

Lechtivé ukázky

Ukázky mých překladů naleznete zde: XXX Mé sazby: z FJ do ČJ 280 Kč/NS, z ČJ do FJ 360 Kč/NS (cena zahrnuje korekturu rodilým mluvčím). CAT nástroje: aktuálně využívám Trados Studio Freelance 2019, mohu pracovat také s dalšími CAT nástroji (je-li možno přes on-line přístup). Budu se těšit na další spolupráci s Vaší jazykovou agenturou (na ŽL, neplátce DPH). Jsem Vám plně k dispozici pro další informace a přeji hodně zdraví 🙂

EKONOMICKÁ STRÁNKA SLOVNÍ ZÁSOBY

Životopisné zkušenosti studijní v angličtině

Share Button

Pro překládající lékaře:

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES • senior event manager of one of the biggest carreer medical fairs for medical personnel o „Medical career job fair“ Olomouc, Czech republic • active membership in international student federation – IFMSA o active member since 2016 o project coordinator of educational event World Diabetes Day (11/2016) o senior project coordinator of educational event World Health Day (6/4/2017) o project coordinator of lecture cycles in middle schools, with topics including: sec education, healthy eating, dangers of alcohol, smoking and drugs • membership in local Medical student club of Palacky university Olomouc • event management of class celebration for charity

Pro holky: jak sehnat práci v Itálii

Share Button

Potřebná práce pro českého holky, aby mohly sehnat seriózní práci v Itálii:

Slovní zásoba ohledně krize v Itálii

Share Button

Slovníček ke krizovému korona stavu: 

Absolvujte jazykový kurz a překladač už nebudete potřebovat!

Share Button

Jste v začarovaném kruhu, začínáte stále a stále dokola. Výsledky vaší letité snahy nejsou uspokojivé, tudíž nabýváte dojmu, že na jazyky nemáte talent? Nezoufejte a pojďte se podívat na pár tipů, díky nimž se rozhoupete k lepším výkonům.

Gesta mohou pomoci

Pokud se ocitáme v situaci, ve které cizí jazyk potřebujeme, a nám se zrovna v hlavě nerodí žádné kloudné věty, přichází často na řadu mimika a gesta. Nejednou se nám podařilo vyjednat si tzv. rukama a nohama to, co jsme potřebovali bez použití cizí řeči. Při zpětném promítnutí celé situace se v hloubi duše stydíme, že jsme to nesvedli lépe. Přicházíme na řadu vět, někdy i souvětí, jak jsme mohli reagovat a využít tak své dosavadní znalosti. Proč nejsme pohotoví a stále připravení použít to, co umíme?

Chceme mluvit, ale nejde to

Největším našim nepřítelem je strach. Přitom lidé, s kterými komunikujeme cizím jazykem, mají tento jazyk mnohdy také pouze naučený. Pokud nás zrovna neznámkuje vyučující ve škole, je dobré si uvědomit, že v reálném životě nás nikdo hodnotit nebude. Překonat svůj strach z mluvení vyžaduje trénink. Čím více budeme mluvit, ať se jedná o konverzaci nebo četbu nahlas, tím získáme větší jistotu a sebevědomí.

Buďme trpěliví a postupnými kroky překonávejme svůj stud. Uvědomme si, že chyby dělá každý. Jsou přirozenou součástí našeho učení a posouvají nás dál. Nenechme se zaskočit ani tempem konverzace a mluvme tak, jak nám je příjemné, a jak nám vyhovuje. Snahou o rychlý hovor začneme dělat akorát více chyb, a tím jen prohlubujeme náš strach.

Výběr správné metody výuky

Nejvíce se naučíme diskusí a poslechem, avšak ne vždy se nám podaří mít pevnou vůli, motivaci a vhodné prostředí pro výuku. Jestliže jsme doma zkusili učit se s knížkou, pouštět si audio či video nahrávky a nemáme kolem sebe nikoho, s kým bychom aktivně procvičovali konverzaci, je na čase podívat se na jazykové kurzy. Vlastním výběrem kurzu můžeme ovlivnit naše výsledky a zároveň náš celkový postoj a vztah k výuce jazyků.

Dříve využívanou tradiční formu výuky již vystřídaly spíše moderní formy, kde je kladen větší důraz na komunikaci než jen samotnou gramatiku. Jazykové školy nabízejí kurzy v příjemném prostředí pro menší kolektivy lidí, které jsou rozděleny podle úrovně znalostí.

Konverzace v kurzech bývá přirozená a ovlivňuje ji každý z účastníků při spontánní komunikaci. Pro oživení běžných hodin pomohou názorné příklady, scénky z běžného života či pohybová aktivita. Vyčleněný čas na výuku jazyků se tak stane vaší oblíbenou částí dne, na kterou se budete těšit.

Připravte se na krizi

Většinu z nás po velkém nadšení, chuti a odhodlání zaskočí krize a chuť to vzdát. Nenechme se jí znepokojit a vzpomeňme si, proč jsme začali. Jaká byla na začátku naše motivace? Jaké možnosti se nám otevřou osvojením si této řeči? Buďme na krizi připraveni a překonejme ji!

Orange Academy nabízí výuku jazykových kurzů angličtiny a němčiny pro dospělé i děti v různé délce po celé České republice. Zajímá vás, jak vypadá výuka v praxi? Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma.

Čeští advokáti

Share Button

Čeští advokáti se mi omluvili ze schůzky, a napsali italsky:

nel’assenza del signor M. mi permetti di ringraziarLe per la Sua e-mail d’ieri. Saremo in grado d’inviarLe la somma esatta (přesná částka) a pagare verso la controparte (protistrana (sporu)) dope che ci sarà spedita la risoluzione della Corte (rozhodnutí soudu) nella forma scritta.

Nel frattempo (v mezičase – mezitím) La preghiamo di considerare un‘ altra e-mail dal signor M. – di 12 aprile 2011 – che troverà all´allegato (v příloze) sotto la presente e-mail (tohoto E-mailu).

Se ci esprime il Suo consenso (souhlas), organizzarèmo che la nostra collegha, la signora F. La contatterà e sarèmo pronti a rimettere la causa a lei. Naturalmente, starèmo a dispozizione anche dopo per assistenza a questa collegha (kolegyně) e a Lei.

Nel frattempo Le porghiamo i nostri distinti saluti,

Fotoalbum, fotokniha, dárek italsky

Share Button

To co si v Itálii nebo s Italem letos rozhodně nepořídíte 😀

Další slovní zásoba s tímto související:

Když Rumuni dohazují pracovní sílu do Itálie

Share Button

Vi contatto in base alla richiesta realizzatasi da una cooperativa ceca, che fornisce regolarmente il personale ceco, slovacco e romeno in tutta l´Europa.

Io agisco in veste dell´interprete della lingua italiana e con la presente Vi vorrei porre la proposta di una trattativa su questrgomento.

L´agenzia offre all´intermediario in questione anche una rilevante provvigione spettante proprio a quello che riesce a procurare lavoro (solo stagionale – stagione 2009) per questi registrati della database loro.

Il personale disponibile: 50 – 1000 persone della suddetta cittadinanza.

Per maggiori informazioni non esitiate a contattarmi

Když Ital láká holky na práci v baru

Share Button

ciao bella, i thought to put this kind of advertisment.
„““I am seeking for several estonian girls to work in italy this summer.
Work in a bar. Nice ambient. Sea. If you are interested, contact me, possibly, in english at my email

Žádost překladatele o práci

Share Button

Dobrý den prestižní překladatelská společnosti.
Chtěl jsem vás požádat o vyjádření se k možnosti překládat pro vás.
Knižní překlady, publikační činnost, 5 let aktivní praxe překladatele mám absolvovány.

Více informací na mých webech. V případě vašeho aktivního zájmu, mohu zaslat i zevrubné CV osobnějšího charakteru.
Jsem bez univerzitního vzdělání.

Ps: znovu podrobněji projíždím vaše stránky a zaujal mě odstavec rešerší. Myslím, že za dobu mého obchodního kontaktu s Itálií, bych byl také schopen v tomto někomu pomoci.

Jak vypadá odborná poptávka po spolupráci na překladech

Share Button

Již několik let úspěšně spolupracuji v oboru tlumočení (interpretariato) a překladatelské činnosti s různými agenturami (agenzie). Dosud jsem měla překladatelskou činnost jako vedlejší činnost (part-time / jazyková výpůjčka – amerikanizace stylu, dobité území po II. WW, viz fašismus vs. komunismus v Itálii), ale vzhledem k poptávce především po překladech ze švédštiny, jsem se rozhodla pro rozšíření činnosti. 

Ráda bych Vám proto nabídla své služby pro překlady pro tyto kombinace:

čeština => němčina. Cena za 1 NS /dle povahy zakázky a času pro zpracování/:Orientační ceny – švédština: od 300-350 CZK/NS, němčina od 200-250 CZK/NS.Nepoužívám žádné překladatelské nástroje (strumenti), pracuji ve Wordu, Excelu apod.

I tlumočnice

Tlumočení: simultánně zvládám oba jazyky, ovšem zatím jsem tlumočila vždy menší jednání (trattative) ve firmách, ne větší akce, kde se používá tlumočnické zařízení (dispositivo).

Kulaté razítko

Nejsem vlastník (non sono accreditato) kulatého razítka, ale jinak mám zkušenosti jak s jednodušší technikou, např. návody (manuali), školení pro přístroje, prezentace apod. v obou jazycích, tak s odbornými překlady, především ze zdravotnictví, pojišťovnictví, gastronomie /např. jídelní lístky, dokumenty pro restaurace (ristoranti) a bankety, hotely, rezervační systémy, webové stránky apod (e-commerce / spíše E-shopy)/, hudba, kultura – spolupráce např. s revivalovými kapelami , potravinářství, novinové články – např. EU, politika, a všech oblastí cestovního ruchu a hotelnictví.

Překlady z němčiny

Z němčiny jsem vlastníkem „Zertikatu Deutsch als Fremdsprache“ z Norimberka a 2 roky jsem pracovala pro německou společnost. Také jsem překládala a tlumočila pro německé firmy v oblasti automobilového průmyslu (automotive).

Překlady ze švédštiny

Švédštině se aktivně věnuji (mi dedico) po dobu cca. 20 let (per circa / da circa 20 anni) a její úroveň je shodná s úrovní němčiny. Překládala jsem a tlumočila pro významné (importanti) švédské firmy v různých oborech.

Při akceptaci překladů jsem flexibilní (flessibili / disponibili), mohu také příjmat expresní zakázky – dle dané situace. Na vyžádání samozřejmě ráda poskytnu kopii živnostenského listu – překladatelská a tlumočnická činnost (attivitá). Věřím, že Vás moje nabídka zaujme a budu se těšit na možnou budoucí spolupráci.

Partneři nám nabízí spolupráci

Share Button

Podobných poptávek, přijímáme v době Koronakrize několik do týdne:

Chtěla bych s Vámi navázat spolupráci v oblasti překladů českého a slovenského jazyka. V malém týmu realizujeme právní, finanční a technické překlady.

Spolupracujeme s překladatelskými agenturami a zaměstnáváme jednu osobu pro kontakt s klienty, protože se chceme soustředit na překládání, nikoli na organizaci projektů a na službách zákazníkům.

Rádi spolupracujeme za příznivých podmínek, vždy se snažíme vyjít zákazníkům vstříc, uzavíráme partnerské smlouvy a vystavujeme faktury.

V případě zájmu nám prosím odešlete místo zkušebního překladu přímo zakázku. Nebudete-li spokojeni, nebudeme ji účtovat.

Zboží, které u mě hledáte

Share Button

Zbožíčko, které jste u mě v posledních dnech poptávali: