Ieri c´erano tre gradi

Share Button

Včera 5. května 2019 byly cca 3 stupně. V některých částech ČR, cca 2 stupně, jako např. v Severních Sudetech 😀 Tam v Novém Boru dokonce chvilkami sněžilo. Byly / jsou 3 stupně, jak to vyjádřit v italštině:

 

pozn.: (částice „vi“ ve významu částice „ci“, je zastaralá metoda – ale je dobré o ní vědět (čas od času to člověk zaslechne, tak aby se nedivil))

 

Úpravy k právní korespondenci

Share Button

KORIGOVANÝ DOPIS: 

1) Voremmo – dvě MM

2) La sorpresa, non il sorpresa

3) Rispondere la lettera, non alla lettera

4) gli avvocati dello studio legale, non il studio legale

5) i rapporti con il signor AAA, non rapporti al signor AAA

6) il signor AAA stále se členem

7) odstavec 3. – kromě první části první věty, mi nebyl zcela znám význam” učinil jsem zásadnější změny. Druhá věta toho samého odstavce, měla být impretivem, že? Invita – inviti.

provvederLa – proč to zájmeno? Kdo komu co?Ještě mi jí pošlete česky, přepíšu.

8) Druhá věta v odstavci za 3, začínající na: “Crediamo… ”, ještě prověřte, chtěl li básník říct toto. Provedl jsem zásadnější změny.

9) via amicabile, bude imicale (dle slovníku), nebo amichevole. Raději bych ale to slovo nepoužil. Nechám na vás, jak jste se s tím kde setkal. Já bych napsal: “via di compromesso”

Italský dopis české právní kanceláři

Share Button

Egregio signor AAA (vážený pane),

Per quanto riguarda la lettera del nostro collega (dopis našeho kolegy – advokáta), avvocato SSS, vorremmo esprimere (rádi bychom vyjádřili) la nostra sorpresa (naše překvapení) circa i fatti da lui forniti (ve věci…).

Raccomandiamo di rispondere la lettera del signor SSS come segue:

1. Nessun denuncia criminale è stata presentata alla Magistratura né alla Polizia Ceca.

2. Gli avvocati dello studio legale AAA & SSS non erano istruiti a presentare la denuncia criminale relativa ai rapporti con il signor AAA. Lo studio legale ha solamente analizzato tutti gli aspetti della causa, incluso quelli relativi al diritto penale. In tale senso il dottor AAA ha comunicato allo studio legale GGG, DDD GGG.

3. Lei è pronto a discutere tutti gli aspetti della causa e dei rapporti commerciali (obchodní vztahy) con il signor DDD, senza attualmente prevedere i passi legali che potrebbero seguire l’incontro con quest’ultimo. Perciò, Lei inviti il signor GGG a provvederLa con la sua risposta finale concernente l’appuntamento personale.

Siamo persuasi che non ci sia nessun impedimento reale per quanto riguarda (… co se týká ….) il Suo incontro personale (osobní schůzka) con il Signor SSS. Crediamo che la lettera del nostro collega abbia dimostrato un certo rispetto del Signor GGG verso i nostri possibili passi seguenti.

Però, l’incontro con il Signor SSS potrebbe portare i risultati importanti (významný resultát), il che è necessario tenere in mente. Se, invece, la controparte rifiutasse questa via amicale, non avremo altra soluzione, che produrre i passi legali che abbiamo discusso durante la Sua visita del nostro studio legale.

Essendo pronti di provvederLe qualsiasi aiuto nella presente causa (v tomto případě / kauze), Le porgiamo i nostri distinti saluti.

POZNÁMKY K UPRAVENÉMU DOPISU:

Modální sloveso Potere

Share Button

Modální sloveso Potere a jeho časování. Další modální slovesa v italštině: Dovere, Sapere či případně jejich záporné tvary (non devo, non sai…) naleznete ZDE.

SLOVESO POTERE: 

 

italština o obchod

Share Button

Tak v obchodě je nejlepší se obrátit na profíky.

Obchodovat – commercializzare
Commercio – obchod
Business – obchod / business
Scambiare – měnit
Scambio – výměna
Autotrasporti – autodoprava

Le preposizioni articolate / spojení členu s předložkou

Share Button
il lo l‘ la i gli le
di del dello dell‘ della dei degli delle
a al allo all‘ alla ai agli alle
da dal dallo dall‘ dalla dai dagli dalle
in nel nello nell‘ nella nei negli nelle
su sul sullo sull‘ sulla sui sugli sulle

Tohle je jakási abeceda počátků italské gramatiky. Tohle prostě musí umět každý, neboť to také zejména a především, usnadňuje mluvení…

Nejčastější dotazy i italštině

Share Button

Odpovědi na dotazy (CO JE V ITALŠTINĚ POVAŽOVÁNO ZA EXTRÉMNĚ TĚŽKÉ):

Řekněme, že se jedná o kritická témata. Za moji dlouhou kariéru lektora, jsem se setkával napříč generacemi v čase i prostoru, právě s těmito třemi diskutovatelnými tématy. Taková mementa, ztělesnění ďábla italské gramatiky ve třech smrtelných bodech.

 

Skoro kompletní časování / skloňování slovesa Prendere

Share Button

Příklady užití slovesa Prendere:

  • Sono stato preso in giro – udělali si ze mě P… 
  • Prendere questa cosa – vzít tuto věc.
  • L´ho presa cosi´- Pojal jsem to takto…
  • Prendilo – vezmi si ho…

Presente (Přitomný čas)

io prendo
tu prendi
egli prende
noi prendiamo
voi prendete
essi prendono

Passato prossimo (Minulý složený)

io ho preso
tu hai preso
egli ha preso
noi abbiamo preso
voi avete preso
essi hanno preso

Imperfetto (Imperfektum)

io prendevo
tu prendevi
egli prendeva
noi prendevamo
voi prendevateessi prendevano

Trapassato prossimo (Předminulý)

io avevo preso
tu avevi preso
egli aveva preso
noi avevamo preso
voi avevate preso
essi avevano preso

Italský imperativ slovesa Guardare

Share Button
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Sedere / Sedersi

Share Button
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Correre

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Uscire

Share Button
L’IMPERATIVO
Esci !
Esca  !
(noi) usciamo !
 (voi) uscite !
 (loro /Loro) escano !

Pár vět na to téma:

Pozn: Tvar Esca ! by se možná mohl zapamatovat dle bývalé značky kola Esca – od firmy Favorit, vyráběného v bývalém československu. Esca měla zpravidla vzadu trojkolečko – vpředu bez přesmykače 😀

Celé sloveso Uscrire pak naleznete ZDE. 

Italský imperativ slovesa Leggere

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Dire

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Parlare

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Venire

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Studiare

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Dormire

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Italský imperativ slovesa Ascoltare

Share Button
L’IMPERATIVO
Guarda! Ascolta! Dormi! Studia!
Venga! Parli! Dica!
Leggete! Uscite! Correte! Sedetevi!

Základní časování italského slovesa Potere

Share Button

ANDARE

VOLERE

DOVERE

POTERE

 Io vado

 Tu vai

 Lui/Lei va

 Noi andiamo

 Voi andate

 Loro vanno

 Io voglio

 Tu vuoi

 Lui/Lei vuole

 Noi vogliamo

 Voi volete

 Loro vogliono

 Io devo

 Tu devi

 Lui/Lei deve

 Noi dobbiamo

 Voi dovete

 Loro devono

 Io posso

 Tu puoi

 Lui/Lei può

 Noi possiamo

 Voi potete

 Loro possono

Základní časování italského slovesa Dovere

Share Button

ANDARE

VOLERE

DOVERE

POTERE

 Io vado

 Tu vai

 Lui/Lei va

 Noi andiamo

 Voi andate

 Loro vanno

 Io voglio

 Tu vuoi

 Lui/Lei vuole

 Noi vogliamo

 Voi volete

 Loro vogliono

 Io devo

 Tu devi

 Lui/Lei deve

 Noi dobbiamo

 Voi dovete

 Loro devono

 Io posso

 Tu puoi

 Lui/Lei può

 Noi possiamo

 Voi potete

 Loro possono

Základní časování italského slovesa Andare

Share Button

ANDARE

VOLERE

DOVERE

POTERE

 Io vado

 Tu vai

 Lui/Lei va

 Noi andiamo

 Voi andate

 Loro vanno

 Io voglio

 Tu vuoi

 Lui/Lei vuole

 Noi vogliamo

 Voi volete

 Loro vogliono

 Io devo

 Tu devi

 Lui/Lei deve

 Noi dobbiamo

 Voi dovete

 Loro devono

 Io posso

 Tu puoi

 Lui/Lei può

 Noi possiamo

 Voi potete

 Loro possono

Základní časování italského slovesa Volere

Share Button

VOLERE

 Io vado

 Tu vai

 Lui/Lei va

 Noi andiamo

 Voi andate

 Loro vanno

 Io voglio

 Tu vuoi

 Lui/Lei vuole

 Noi vogliamo

 Voi volete

 Loro vogliono

 Io devo

 Tu devi

 Lui/Lei deve

 Noi dobbiamo

 Voi dovete

 Loro devono

 Io posso

 Tu puoi

 Lui/Lei può

 Noi possiamo

 Voi potete

 Loro possono

Konjunktiv italského slovesa Avere

Share Button

Avere

Konjunktiv přítomný

Konjunktiv imperfekta

 che io abbia
 che tu abbia
 che lui/lei abbia
 che noi abbiamo
che voi abbiate
che loro abbiano

 che io avessi
che tu avessi
che lui/lei avesse
che noi avessimo
che voi aveste
che loro avessero

Konjunktiv minulý

Konjunktiv předminulý

 che io abbia avuto
che tu abbia avuto
che lui/lei abbia avuto
che noi abbiamo avuto
che voi abbiate avuto
che loro abbiano avuto

 che io avessi avuto
 che tu avessi avuto
 che lui/lei avesse avuto
 che noi avessimo avuto
 che voi aveste avuto
 che loro avessero avuto

Konjunktiv italského slovesa Essere

Share Button

Essere

Konjunktiv přítomný

Konjunktiv imperfekta

 che io sia
 che tu sia
 che lui/lei sia
 che noi siamo
che voi siate
che loro siano

 che io fossi
 che tu fossi
 che lui/lei fosse
 che noi fossimo
che voi foste
che loro fossero

Konjunktiv minulý

Konjunktiv předminulý

 che io sia stato
che tu sia stato
che lui/lei sia stato
che noi siamo stati
che voi siate stati
che loro siano stati

 che io fossi stato
che tu fossi stato
che lui/lei fosse stato
che noi fossimo stati
che voi foste stati
che loro fossero stati