Morfologická variace slov: Italština má bohatou morfologickou variaci

Share Button
 1. Morfologická variace slov: Italština má bohatou morfologickou variaci, která se projevuje ve formálních změnách slov v různých gramatických kategoriích. To zahrnuje změny v koncovkách, vokálech, konsonantech a zdvojení hlásek. Například:
 • Parlo (mluvím) – tvary slovesa „mluvit“ se mění podle osob a časů (parli, parla, parliamo, parlate, parlano)
 • Bello (krásný) – tvary přídavného jména se mění podle rodu, čísla a pádu (bella, belli, belle)
 1. Nepřítomnost slovotvorných přípon: Italština má tendenci používat méně slovotvorných přípon než jiné jazyky. Místo toho se často uplatňuje derivace pomocí přípon, které mění význam nebo slovní druh slova. To znamená, že slova v italštině mohou mít menší počet koncových přípon než v jiných jazycích. Například:
 • Casa (dům) -> Case (domy)
 • Lavoro (práce) -> Lavorare (pracovat)
 1. Výjimečné tvary podstatných jmen: V italštině existují některá podstatná jména, která mají výjimečné tvary v určitých pádech, rodích nebo číslech. Tyto výjimky se musí naučit, protože se některé tvary liší od obecných pravidel. Například:
 • Uomo (muž) – genitiv: Dell’uomo (muže)
 • Figlio (syn) – plurál: Figli (synové)
 1. Morfologické kontrakce: V italštině dochází k morfologickým kontrakcím, kdy se určité předložky a částice spojují s členy nebo slovy a dochází k zkrácení nebo sloučení samohlásek nebo koncovek. To vytváří zvukové změny ve slovech. Například:
 • Di + il -> Del (od, z)
 • In + gli -> Negli (v, na)

Italská morfologie je bohatá a obsahuje mnoho pravidel, výjimek a variací, které ovlivňují tvar a strukturu slov. Správné porozumění italské morfologie je klíčové pro správnou konstrukci slov a porozumění italskému jazyku v psané i mluvené formě. Studium morfologie vám pomůže rozšířit slovní zásobu a zlepšit komunikační schopnosti v italštině.


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)