Konverze slovních druhů v italštině

Share Button
 1. Konverze slovních druhů: V italštině se často vyskytuje konverze slovních druhů, což znamená, že slovo může změnit svůj slovní druh bez změny tvaru. Například:
 • Leggere (číst) – sloveso: Io leggo un libro. (Čtu knihu.) – podstatné jméno: La lettura è importante. (Čtení je důležité.)
 1. Tvary podstatných jmen podle rodu: V italštině se podstatná jména mění podle rodu (mužský, ženský, střední) a čísla (jednotné, množné). Tyto změny se často projevují v koncovkách slov. Například:
 • Il libro (kniha) – mužský rod, jednotné číslo
 • La penna (pero) – ženský rod, jednotné číslo
 • I libri (knihy) – mužský rod, množné číslo
 • Le penne (pera) – ženský rod, množné číslo
 1. Tvary přídavných jmen podle rodu, čísla a případu: Přídavná jména v italštině se mění podle rodu, čísla a případu. Tyto změny se projevují v koncovkách a někdy i ve středním tvaru slova. Například:
 • Bello (krásný) – mužský rod, jednotné číslo
 • Bella (krásná) – ženský rod, jednotné číslo
 • Belli (krásní) – mužský rod, množné číslo
 • Belle (krásné) – ženský rod, množné číslo
 1. Tvary zájmen podle osoby, rodu a čísla: Zájmena v italštině se mění podle osoby, rodu (mužský, ženský, střední) a čísla (jednotné, množné). Tyto změny se projevují v tvarech zájmen ve všech pádech. Například:
 • Io (já) – 1. osoba jednotného čísla
 • Lei (ona) – 3. osoba ženského rodu jednotného čísla
 • Loro (oni/ony) – 3. osoba množného čísla
 1. Speciální tvary slov v určitých kontextech: V italštině se vyskytují také speciální tvary slov v určitých kontextech, jako například zkrácené tvary ve spojení se slovotvornými příponami nebo koncovými slabikami. Tyto speciální tvary se používají pro dosažení lepšího zvukového spojení slov. Například:
 • Di + il -> Del (od, z)
 • A + il -> Al (na)

Studium morfologie slov v italštině vám umožní lépe porozumět vývoji tvarů slov a správně je používat v různých gramatických kontextech. Správné ovládání italské morfologie je klíčové pro komunikaci a plynulé porozumění italskému jazyku.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)