Základní časování italského slovesa Dovere

Share Button

A dalších základních sloves: andare, volere, potere v přehledné tabulce srovnání mezi nimi:

ANDARE

VOLERE

DOVERE

POTERE

 Io vado

 Tu vai

 Lui/Lei va

 Noi andiamo

 Voi andate

 Loro vanno

 Io voglio

 Tu vuoi

 Lui/Lei vuole

 Noi vogliamo

 Voi volete

 Loro vogliono

 Io devo

 Tu devi

 Lui/Lei deve

 Noi dobbiamo

 Voi dovete

 Loro devono

 Io posso

 Tu puoi

 Lui/Lei può

 Noi possiamo

 Voi potete

 Loro possono

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.