Recenze Skype lekcí italského jazyka

Share Button
On-line procvičování italštiny s učitelem.

Skype lekce italského jazyka/lektor Gustav Vigato/gramatika, konverzace, písemný záznam.

Recenze Skype italštiny/lektor Gustav Vigato/Skype lekce italštiny a jejich postupné hodnocení: gramatika, konverzace i písemný záznam.

Italštině se momentálně věnuji necelý rok. Od začátku jsem hledal vhodné možnosti reálné komunikace. Mezi jinými jsem prostřednictvím Internetu objevil i webové stránky italstina-vigato.cz , kde byla mj. nabízena i možnost výuky italského jazyka.

Kontaktoval jsem pana Vigata a z organizačních důvodů jsme se tehdy domluvili na způsobu výuky prostřednictvím Skype, což se mi ovšem s odstupem času jeví jako velmi šťastné.

Jednak odpadá nutnost časové režie spojené s cestováním do místa výuky a jednak, a to je ještě zajímavější, tím, že je lekce založena na vzdálené komunikaci, vystupuje do popředí právě fonetická složka jazyka a důraz na porozumění.

Opravdu velkou výhodou je ale písemný záznam z probíhajících chatu, který lekci doprovází a který zapisuje učitel v reálném čase a který následně používám jako doplňující studijní materiál.

Skype lekce italštiny/recenze Skype lekcí.

Skype lekce italštiny/recenze Skype lekcí.

Výuka sama pak probíhá formou nezávazné konverzace založené na modelových větách, které vycházejí z reálného jazyka.

Pan Vigato velmi dbá na detaily větné stavby, významu použitých synonym, na to, aby používaná spojení, obraty a slovní zásoba odpovídaly reálnému jazyku tak, jak je Italy používán v reálných situacích, vyhýbá se umělým frázím typickým pro některé učebnice, vyhýbá se také používání zjednodušených vazeb a obratů, které by u začátečníka fixovaly nevhodné nebo neběžné vazby a v praxi se nepoužívají. Stejně je tomu s použitím správného přízvuku.

Pan Vigato v jedné z našich lekcí použil výrazu „sledovat model předlohy“. Výraz sám mnohé napovídá a zasloužil by si možná samostatného rozboru. V podstatě se ale jedná o to, že v průběhu výuky postupně vzniká jakýsi referenční etalon, ke kterému by měl student směřovat v průběhu svého studia.

Lekce Skype považuji v tomto ohledu za ideální způsob jak toho docílit, je-li pro  studenta, důležitá i časová a místní flexibilita.

P. N. 

Odolena Voda

9.11.2012


 

Mrkněte také na naše Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.